Literatūros rinkodaros produktas – žurnalistinis romanas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūros rinkodaros produktas – žurnalistinis romanas
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 4, p. 101–111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių žurnalistinis romanas; Mass media; Vartotojai; Moterų rašymas; Reklamos kalba; Lithuanian journalistic novel; Mass media; Users society; women writing; Advertising language.
Keywords:
LT
Medijos / Media; Moterų rašymas; Reklama / Advertising; Vartotojai / Consumers; Žiniasklaida / Mass media.
EN
Advertising language; Users society; women writing.
Summary / Abstract:

LTŽurnalistinis romanas Lietuvoje laikytinas naujoviška romano žanro atmaina, kurią inspiravo po nepriklausomybės atgavimo susiformavusi vartotojų ir žiniasklaidos visuomenė. Žurnalistinis romanas minta aktualijomis, jam būtinas skandalo elementas. Jame aprašomos aktualios vartotojiško gyvenimo formos, nesiekiant jų iš esmės analizuoti nei parodyti jų tuštybę ar jas paneigti. Tokius romanus nebūtinai rašo žurnalistai. Tipiški bruožai -- intriguojantis siužetas su detektyvo elementais, pagrindinis veikėjas -- žurnalistinę užduotį vykdantis reporteris, dalis veiksmo vyksta užsienio šalyse, mėgstama netradicinė erotika ir laiminga pabaiga. Stilius pasižymi dinamiška trumpų sakinių raiška, šmaikščiais dialogais, kuriems įtaką daro reklamos kalba. Romano tipas populiarus Prancūzijoje, o Lietuvoje jį daugiausia eksploatuoja rašytojos moterys, pagal gatavus vertybinius standartus projektuojančios naują "išlaisvinto moteriškumo" tipą. Moterų skaitytojų auditoriją išugdė pramogų verslo, TV serialų ir moterų žurnalų kultūra. Bendriausias romano modelis yra nusižiūrėtas iš tarptautinės sėkmės sulaukusių pavyzdžių (1999 m. į lietuvių k. išverstas britų TV žurnalistės Helenos Fielding romanas "Bridžitos Džouns dienoraštis", serialai "Seksas ir miestas", "Ally Mcbeel" ir kt.). Žurnalistinis romanas susilaukia plataus pristatymo spaudoje (dienraščiuose, TV), knygų mugėse, užima pirmas vietas populiariausių knygų dešimtukuose, bet retai susilaukia analitinės kritikos. Ją pakeičia gerai organizuota reklaminė kampanija. [Iš leidinio]

ENThe journalistic novel in Lithuania should be considered an innovative type of the genre of novel, inspired by the society of consumers and the mass media, which emerged upon the reinstatement of the independence. The journalistic novel is based by what is new, it characterizes with the element of scandal and describes the relevant forms of the consumer life, without making attempts to perform their analysis, show their vanity or deny them. Such novels are not necessarily written by journalists. The typical traits of such novels are an intriguing plot with elements of a mystery story, the main protagonist is usually a reporter, performing a journalistic task, a part of action is taken in foreign countries, there are certain non-traditional erotic elements and there is always a happy ending. The style characterizes with a dynamic expression of short sentences, snappy dialogue, influenced by the language of advertising. The type of novel is very popular in France and in Lithuania it is mostly exploited by female writers, who design a new type of “liberated femininity” according to the readymade standards. The female readers were nurtured by the culture of show business, TV soap operas and women’s magazines. The most common model is based by the internationally acclaimed examples (the “Bridget Jones’s Diary”, a novel by British TV journalist Helen Fielding, translated into the Lithuanian language in 1999, TV series “Sex and the City”, “Ally McBeal”, etc.). Journalistic novels get wide promotion in the media (in daily newspapers and on TV), at book fairs, take the leading spots in Top-10’s of the most popular books, but rarely attain analytical criticism, which is replaced by perfectly arranged advertizing campaigns.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Žanrinių apibrėžčių sumaištis: nefikcinis ar žurnalistinis romanas? / Justina Petrulionytė. Darbai ir dienos. 2012, t. 58, p. 29-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11644
Updated:
2018-12-17 11:57:54
Metrics:
Views: 28    Downloads: 20
Export: