Ekspresionistinė raiška Liudo Dovydėno apysakoje "Ant šuns išmainytas (Iš baudžiavos laikų)"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspresionistinė raiška Liudo Dovydėno apysakoje "Ant šuns išmainytas (Iš baudžiavos laikų)"
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 4, p. 79-91
Keywords:
LT
Ekspresionistinė raiška; Parataksės poetika; Peizažo vaizdavimas; XX a. lietuvių ekspresionistinė proza.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje poetinės raiškos analizei pasirinkta viena meniškiausių Liudo Dovydėno apysakų „Ant šuns išmainytas (Iš baudžiavos laikų)“ iš ankstyvojo kūrybos laikotarpio, kuriam būdinga ekspresionistinė tendencija. Atskleidžiama, kaip rašytojas siekė novatoriškumo kūrinyje (ne)griaudamas tradicinę naraciją, kokias pasitelkė ekspresionistinės raiškos priemones (parataksės poetiką, fonetinę kalbą, poetinę leksiką, sintaksės klodus, peizažo vaizdavimą). Išskiriami savičiausi L. Dovydėno stilistikos bruožai: vaizdingieji veiksmažodžiai, sinekdocha, netikėti palyginimai, epitetai, ekspresyvus peizažas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liudas Dovydėnas; XX a. lietuvių ekspresionistinė proza; Ekspresionistinė raiška; Parataksės poetika; Peizažo vaizdavimas.

ENThe Lithuanian emigrant writer Liudas Dovydėnas (1906–2000) is distinguished for his exclusive gift of storyteller and a genuine sense of the language. In independent Lithuania, his works were among the most popular and recognized. During the long creative time the prosaist created the works of different stylistics and genres including expressionistic short stories, novellas, realistic domestic novels, books for children and youth, and jottings of journalistic character and memoirs. Style vividness, memorable characters and universal human problems provide a persistent value to the creations of the writer. L. Dovydėnas’ first books “Allowed by Censure” (1931), “There Was a Man Without Legs” (1932) are an important part of Lithuanian expressionistic prose. L. Dovydėnas unsettled the traditional narrative intonation by creating an “oral fixing” way and looking for the artistic effects in the most artistic short stories of his first book “Exchanged for a Dog (In serfdom times)”. It is typical of the expressionism of L. Dovydėnas is characterized by: synecdoche, dynamic verbs, unexpected comparisons, epithets, poetics of contrasts, expressive pictorial nature. L. Dovydėnas, trying the poetics of expressionism, renewed and enriched the stylistics of his works, and in his later works he turned from the expressionistic fingerprint to realistic depiction enriched with poetic moods, symbols, dreams. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11642
Updated:
2020-03-05 20:57:07
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: