XVII a. Lietuvos portretas : kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. Lietuvos portretas: kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis: disertacija
Alternative Title:
Portrait of Lithuania of the 17th century: Relation Between Culture, the Personality and its Image
Publication Data:
Vilnius, 1997.
Pages:
240 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 1997. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTXVII a. Lietuvos portretas sudaro ženklią kultūros paveldo dalį, kuri išsamiau beveik netyrinėta. Šioje monografijoje portreto mokslinis tyrinėjimas pirmą kartą grindžiamas asmenybės bei jos atvaizdo ir kultūros tarpusavio santykio aptarimu. Monografijoje siekta išnagrinėti XVII a. Lietuvos portretą Europos dailės kontekste, pirmiausia remiantis tapyba, o taip pat grafika ir skulptūra, todėl sprendžiami tokie uždaviniai: svarbiausių baroko idėjų ir Europos portretinės dailės tarpusavio ryšio aptarimas; išsami Lietuvos portreto ištakų analizė; XVII a. lietuviško portreto pagrindinių tipų ištyrimas bei būdingų savybių nusakymas. XVII a. Lietuvos portretas išnagrinėtas remiantis išlikusiais tapybos, o taip pat grafikos ir skulptūros kūriniais, esančiais Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Švedijos ir kitų šalių muziejų, bažnyčių, bibliotekų rinkiniuose. Nagrinėjami kūriniai atsirinkti pagal portretuojamojo asmenybę, todėl taip pat aptariami portretai, sukurti Lietuvoje ir svetur, vietinių ir kviestinių dailininkų. XVII a. Lietuvos portretinės dailės aptarimas neatsietas nuo bendros to meto kultūros situacijos, giliau žvelgiant į žmogaus problemą ir jos sprendimą mene. Taip pat į mokslinę apyvartą įvedami iki šiol neminėti ir netyrinėti kūriniai bei archyviniai duomenys, papildantys bendrą XVII a. kultūros istorijos vaizdą, siūlomos kai kurios naujos dailės raidos ir atskirų kūrinių interpretacijos (ir atribucijos). Pirmą kartą nagrinėjami nekanoniniai asmens įamžinimo būdai: portretiniai atvaizdai teminėse kompozicijose, biustinis, epitafinis ir karsto portretas. [Iš leidinio]

ENThe portrait of Lithuania of the 17th century forms a considerable part of the cultural heritage, which has been hardly ever studied. The monograph seeks to investigate the portrait of Lithuania of the 17th century within the context of European art, on the basis of painting, as well as graphics and sculpture, therefore the following tasks are addressed: the discussion of interrelation between the most important ideas of baroque and European portrait art; an in-depth analysis of the sources of the Lithuanian portrait of the 17th century; investigation of the main types of the Lithuanian portrait of the 17th century and definition of its main features. The portrait of Lithuania of the 17th century has been studied on the basis of the surviving works of painting, graphics and sculpture amassed in the collections of museums, churches and libraries of Lithuanian, Poland, Belarus, Ukraine, Sweden and other countries. The works were selected according to the personality being painted, therefore portraits created in Lithuania and other countries by local and invited artists are considered. The discussion of portrait art of Lithuania of the 17th century is inseparable from the cultural situation of the time going deeper into the problem of man and its solution in art. Works that have not been mentioned or studied before, as well as archival data supplementing the general picture of the history of culture of the 17th century are subject to scientific research. Some new interpretations of the development of art and individual works of art are proposed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11624
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 20
Export: