Jan Konrad Obst - publicysta, wydawca, historyk (1876-1954)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Jan Konrad Obst - publicysta, wydawca, historyk (1876-1954)
Alternative Title:
Jan Konrad Obst (1876-1954)
Publication Data:
Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy, 2004.
Pages:
400 p
Series:
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 52
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Wstęp — Sylwetka Jana Konrada Obsta (rys życia) — Lipsk. Dzieciństwo i lata młodzieńcze (1876-1897) — Okres rosyjski (1897-1911) — W Wilnie (1911-1934) — Kubno (1933-1948) — Dziekaniszki. Ostatnie lata życia (1948-1954) — Jan Konrad Obst - redaktor i wydawca — Zarys przedwileńskiej działalności dziennikarskiej Jana Konrada Obsta — „Kwartalnik Litewski” (1910-1911) - pierwsza samodzielna próba działalności wydawniczej Jana Obsta — Jan Konrad Obst a prasa i środowisko naukowo-literackie Wilna (1905-1915) — Okres okupacji niemieckiej (1915-1918) — Miejsce Jana Konrada Obsta w Polsce odrodzonej (od 1919) — Jan Konrad Obst jako historyk, popularyzator dziejów Wilna i Wileńszczyzny — Jan Obst - założyciel Muzeum Mickiewiczowskiego — Charakterystyka twórczości naukowej oraz związanych z tym prac Obsta, wydanych osobno drukiem w latach 1912-1937 — Zakończenie — Przypisy — Bibliografia prac Jana Obsta — Bibliografia: Źródła archiwalne; Relacje naocznych świadków; Korespondencja autorki; Źródła drukowane; Dzienniki, zapiski, pamiętniki, wspomnienia; Wydawnictwa źródłowe; Wydawnictwa encyklopedyczne i słowniki; Opracowania.
Keywords:
LT
20 amžius; Janas Konradas Obstas; Janas Konradas Obstas, Vilniaus kraštas, tautinis identitetas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Biografija; Janas Konradas Obstas; Janas Konradas Obstas, Vilniaus kraštas, tautinis identitetas; Lenkų spauda; Vilnius; Biography; Jan Konrad Obst; Jan Konrad Obst, Vilnius region, national identity; Polish press; Vilnius.

ISBN:
8387865435
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11620
Updated:
2020-10-02 16:22:10
Metrics:
Views: 85
Export: