Vilniaus departamentas 1812 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus departamentas 1812 metais: disertacija
Alternative Title:
Vilnius Department in 1812
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
97 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1996. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTPrancūzų kariuomenės persikėlimas per Nemuną 1812 m. reiškė, kad Lietuva pateko į politinių procesų sūkurį. Vilniaus departamentas buvo svarbiausias iš 4 Lietuvos laikinajai vyriausybės komisijai pavaldžių departamentų. Tokį išskirtinumą lėmė departamento svarba kariniu požiūriu ir Vilniuje įsikūręs administracinis laikinosios valdžios centras. Gausioje istoriografijoje mažai dėmesio skirta žemiausiai laikinosios valdžios grandžiai – departamentų administracinėms komisijoms ir apskričių paprefektūroms. Beveik netirti jų administracinės ir ūkinės veiklos klausimai, trūksta detalių duomenų apie reguliariosios kariuomenės organizavimą. Disertacijoje tiriami prancūzų administracinės reformos įvairūs aspektai: pagrindiniai laikinosios valdžios sistemos požymiai ir jos pritaikymo Lietuvoje aplinkybės, Vilniaus departamento Administracinės komisijos (AK), paprefektūrų ir Vilniaus municipaliteto vidinė struktūra, ji lyginama su LDK politinės valdžios institucijomis ir jų veiklos principais. Taip pat siekiama atskleisti AK ir paprefektūrų pareigūnų reakciją į naujoves. Antrojoje dalyje aptariami lietuviškosios Napoleono politikos specifiniai, istorinėje literatūroje netyrinėti klausimai – prancūzų žinios apie Lietuvą, jų propagandinė veikla tarp Vilniaus departamento bajorų, dviejų lietuviškosios reguliariosios kariuomenės pulkų organizavimo aplinkybės. Napoleonmečio rezultatai Vilniaus departamentui buvo nepalankūs – patirti dideli nuostoliai, žlugo reali galimybė atkurti LDK valstybingumą. Tačiau teigiamai vertintinas šiuo laikotarpiu stebimas visuomenės sluoksnių suaktyvėjimas. [Iš leidinio]

ENThe French Army’s crossing the Nemunas in 1812 meant that Lithuania got into the vortex of political events. Vilnius Department was the most important one of the four Departments subordinate to the provisional Government of Lithuania. This was determined by importance of the Department from the military point of view and the administrative centre of the provisional authorities established in Vilnius. Abundant historiography devotes very little attention to the administrative commissions of the departments and district sub prefectures. Issues of their administrative and economic activities have been hardly investigated. The thesis considers different aspects of the French administrative reform: main features of the system of the provisional authorities and circumstances of their support in Lithuania, the internal structure of the Administrative Commission of the Vilnius Department, prefectures and Vilnius municipality, it is compared with the institutions of the political authorities of the Grand Duchy of Lithuania and principles of their activities. Also, it is sought to reveal a response of the officials of the Administrative Commission and prefectures to novelties. The second part is concerned with specific issues of the Lithuanian Napoleon policy – knowledge of the French about Lithuania, their propagandist activity among the noblemen of Vilnius Department, circumstances of organising two regiments of the Lithuanian army. The results of the Napoleon time were unfavourable to Vilnius Department – great losses were incurred, a realistic possibility to re-establish the statehood of the Grand Duchy of Lithuania failed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11619
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 19
Export: