Katalikų sąjūdis ir krikščioniškojo egzistencializmo bruožai XX a. lietuvių literatūroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų sąjūdis ir krikščioniškojo egzistencializmo bruožai XX a. lietuvių literatūroje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
112 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTXX a. pirmosios pusės kultūrinį katalikų sąjūdį sudaro dvi šakos: tradicinė ir moderni, arba tradicionalistai ( A. Jakštas, M. Vaitkus, Maironis) ir modernistai. Katalikų sąjūdžio filosofai, rašytojai paprastai buvo susiję su religinėmis, kultūros organizacijomis bei mokslo ir kultūros įstaigomis, katalikiškąja spauda. Dalis XX a. pradžios katalikų sąjūdžio narių dalyvavo šv. Kazimiero draugijos veikloje. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, įkūrus Kauno universitetą, dauguma katalikų sąjūdžio dalyvių studijavo Teologijos-filosofijos fakultete, dalyvavo „Šatrijos“ meno draugijos susirinkimuose, taip pat ateitininkų ir „Naujosios romuvos“ veikloje. Knygoje susitelkiama ties katalikiškomis religinėmis ir kultūros organizacijomis, spauda, katalikiškų pažiūrų rašytojų estetika bei kūryba. Bandoma parodyti, jog XX. a. pirmosios pusės katalikų sąjūdis yra kultūros sąjūdis. Jo aplinkoje brendo menininkai, kurių kūryboje galima rasti krikščioniškojo egzistencializmo bruožų.

ENThe cultural catholic movement of the beginning of the 20th century consisted of two branches: traditional and modern or traditionalists (A. Jakštas, M. Vaitkus, and Maironis) and modernists. The philosophers, writers of the catholic movement were usually related to religious and cultural organisations, science and cultural institutions, and the Catholic press. Some of the members of the catholic movement of the beginning of the 20th century participated in the activity of the Association of St Kazimieras. After the declaration of Lithuanian independence, and the, establishment of Kaunas University, the majority of catholic movement members studied in the faculty of Theology-Philosophy, participated in the meetings of Šatrija Art Association and also in the activity of ateitininkai and Naujoji Romuva. This book concentrates on these catholic, religious and cultural organizations, press, and the aesthetics and creations of writers with a catholic viewpoint. The book attempts to show that the Catholic movement of the beginning of the 20th century was a cultural movement. Artists matured in its environment and it is possible to find the features of Christian existentialism in their creations.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11615
Updated:
2022-03-05 12:58:32
Metrics:
Views: 18
Export: