XVI a.-XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a.-XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: disertacija
Alternative Title:
Tapestries of the 16th-18th Century in the Grand Duchy of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
167 lap., 39 iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje aptariami XVI a. pab. - XVIII a. I pusės Vakarų Europos ir vietinių dirbtuvių gobelenai, priklausę LDK valdovams, didikams ir bajorams. Atskleidžiamas jų sąlytis su Europos meninių audinių raida, išryškinama šių audinių vieta tuometinės Lietuvos kultūriniame socialiniame kontekste. Moksliniame darbe patikslinama informacija apie XVI a. pab. – XVIII a. pr. LDK vietinių audinių gamybos sąlygas, patikrinamos žinomų gobelenų atribucijos, nustatyta dar netyrinėtų audinių kilmė, sukūrimo laikas, autorystė; sudarytas išsamus buvusių LDK meninių audinių sąrašas. Audiniai atrinkti remiantis išlikusiais didikų inventorių aprašymais, testamentais, užsakovus identifikuojančiais giminės ženklais, nuotraukomis, laiškais, literatūriniais tekstais. Disertacijoje atlikti tyrimai atskleidė, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gobelenai panašiai, kaip giminės portretas ir istorinės kompozicijos, plačiau nei daugelis kitų to laikmečio dailės sričių atliepė būdingus LDK meninės kultūros bruožus ir prieštaringumus. Juose atsiskleidė tiek Vakarų, tiek Rytų kultūrų įtaka, sutapusi su didikų pomėgiu prabangai ir meno kūrinių ideologiniam suaktualinimui.

ENThe thesis discusses tapestries of the end of the 16th – the first half of the 18th century made in local workshops and those of Western Europe. Their relation with the development of artistic fabrics in Europe is revealed, the place of these fabrics within the cultural social context of that time is elucidated. The scientific work makes information about manufacturing conditions of local fabrics in the Grand Duchy of Lithuania at the end of the 16th – the beginning of the 18th century, attributions of the known tapestries more exact, the origin, the time of making, authorship of fabrics that have not been investigated yet is established; a detailed list of artistic fabrics of the Grand Duchy of Lithuania is made. Fabrics were selected on the basis of the surviving descriptions of the noblemen’s inventories, their wills, family signs identifying the customers, letters, and literary texts. The investigations carried out in the thesis revealed that tapestries of the Grand Duchy of Lithuania similarly to the portrait of the family and historical compositions, wider than many other sphere of art of that time corresponded to the characteristic features and contradictions of artistic culture of the Grand Duchy of Lithuania. They revealed the influence of both Western and Eastern cultures, which coincided with the noblemen’s liking of luxury and ideological actualisation of the works of art.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11614
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 24
Export: