Lyginamosios konstrukcijos senojoje lietuvių kalboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamosios konstrukcijos senojoje lietuvių kalboje: disertacija
Alternative Title:
Comparison Structures in the Old Lithuanian Language
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
118 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Comparative constructions in Old Lithuanian Vilnius : [Institute of the Lithuanian Language], 1995 [28] lap. : lent
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – ištirti XVI-XVII a. lietuviškų raštų lyginamųjų konstrukcijų sandarą ir žodžių tvarką. Darbe naudojamasi sinchroniniu ir diachroniniu metodais. Remiantis reikšme ir bendromis sandaros ypatybėmis disertacijoje vienoje vietoje aprašomi skirtingo lygmens sintaksiniai vienetai, kurie J.Jablonskio, J.Balkevičiaus, V.Sirtauto ir Č.Grendos sintaksėse nagrinėjami sakinio dalių bei šalutinių sakinių skyriuose, o akademinėse gramatikose – žodžių junginių, vientisinio sakinio ir sudėtinio sakinio skyriuose. Visas lyginamąsias konstrukcijas aprašant vienoje vietoje , geriau matyti lyginimo raiškos priemonių įvairovė ir sandaros bei reikšmės atspalvių ryšys. Empirinį disertacijos pagrindą sudaro lyginamosios konstrukcijos, išrinktos iš K.Sirvydo „Punktų sakymų“ (1629, 1644), M.Daukšos „Postilės“ (1599) pirmojo šimto puslapių ir J.Bretkūno „Postilės“ (1591) pirmosios dalies. Pabaigoje daromos pagrįstos ir išsamios išvados.

ENThe purpose of the dissertation is to study the composition and word order of comparison structures in Lithuanian writings of the 16-17th centuries. The paper relies on synchronic and diachronic methods. On the basis of meaning and common peculiarities of composition, the dissertation describes syntactic units of different levels which in the syntax of Jablonskis, Balkevičius, Sirtautas and Grenda are analysed in sections on parts of speech and auxiliary clauses, and in academic grammar books – in sections on word combinations, simple sentences and composite sentences. When all comparison structures are described in one place, it is easier to see the diversity of comparison expressions and the link between the composition and the meaning shades. The empirical base of the dissertation is comparison structures selected from Sirvydas’ Punktų Sakymai (1629, 1644), the first one hundred pages of Daukša’s Postilės (1599) and the first part of Bretkūnas’ Postilės (1591). Grounded and comprehensive conclusions are drawn at the end.

Related Publications:
Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką / Jolanta Gelumbeckaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 296 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11611
Updated:
2022-03-05 12:58:58
Metrics:
Views: 18
Export: