Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833-1842 metais: organizacija ir veikla : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833-1842 metais: organizacija ir veikla: disertacija
Alternative Title:
Vilnius Roman Catholic academy in 1833-1842: organization and activities
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
180 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos istorijos institutas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTPo Vilniaus universiteto uždarymo mažėjo pasaulietinės inteligentijos įtaka. Pasidėjus esminiam jos smukdymo ir vertybių perorientavimo etapui, stiprėjo Katalikų Bažnyčios poveikis visuomenei. Nepaisant visų reformų padarinių Katalikų Bažnyčia išsaugojo beveik visas esmines struktūras. Konfesinio elito integracija su valdžia pasireiškė tik drastiškomis prievartos sąlygomis, ir ji buvo daugiau išorinio poveikio, sykiu pasaulietinio elito tarpe šis procesas vyko žymiai greičiau. 1833 m. Vilniuje įkurta Romos katalikų dvasinė akademija tapo pagrindiniu konfesinio elito ugdymo centru Rusijos imperijoje. Šią išskirtinę teisę patvirtino pats caras. Akademija tęsė universitetinę tradiciją ir tuo laikotarpiu išliko žymiausiu teologijos mokslų centru buvusioje LDK ir Lenkijos Karūnoje. Vykdyta stipri mokslinės veikla, nes daug mokslininkų čia atėjo iš uždaryto universiteto. Tuo tarpu Rusija per šią akademiją siekė išsiugdyti sau palankių dvasininkų būrį. Palankumo išraiška turėjo būtu indiferentiškumas savo krašto kultūrai ir tradicijoms. Akademijos dvasininkai tapo išskirtinio sluoksnio dvasininkais, bet liko ištiki Katalikų Bažnyčiai. Nors ir siekta diegti Akademijoje griežtus kontrolės mechanizmus, 1842 m. ją iškeliant į Peterburgą, bet imperijos lūkesčiai nebuvo pateisinti.

ENAfter closing down the University of Vilnius influence of secular intellectual elite decreased. Contrariwise, the influence of the Catholic Church increased. Despite of all consequences of the reforms the Catholic Church saved almost all main structures. Merging of the clerical elite with the power resulted only in radical coercive measures. The Roman Catholic clerical academy founded in 1833 in Vilnius became the main education centre of the Catholic elite in the Russian Empire. This exclusive right was approved by the Tsar himself. The Academy continued the university tradition and at that period remained the most prominent theology centre in the former Commonwealth of the Two Nations. The scientific activity was well established since many academics came from the closed university. Meanwhile, Russia strived through the Academy to educate a generation of loyal clergymen. They were to express their loyalty by being indifferent to the culture and traditions of their land. The clergymen of the Academy became an exclusive stratum but still remained faithful to the Catholic Church. Although there were efforts to introduce strict control mechanisms moving the Academy to Saint Petersburg in 1842, the expectations of the Empire did not fulfil.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11610
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 43
Export: