Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio leičiai XIII-XVI a.: lietuvių ankstyvojo feodalizmo visuomenės tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio leičiai XIII-XVI a.: lietuvių ankstyvojo feodalizmo visuomenės tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Leičiai (servants) of the Grand Duke of Lithuania in the 13th-the 16th century: the investigation into the Lithuanian society of the early feudalism
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
112 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1996. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLeičiai atsirandant Lietuvos valstybei buvo monarcho tarnai lietuviai. Jie dalyvavo lietuvių valdovo valdžios plėtimo ir įtvirtinimo procese. Dalis leičių galėjo būti valdovo kariaunoje. Leičiai saugojo svarbias Lietuvos pasienio atkarpas. Jie kūrė didžiojo kunigaikščio kiemus įvairiose jam dar nepriklausiusiose kaimyninių lietuvių, baltų, gudų žemėse ir ten gyveno. Kai kuriose Lietuvos valstybės teritorijose leičių tarnyba suprasta kaip lietuvių valdovo tarnyba, kaip lietuviška, lietuvos tarnyba. Iki XVI a. vidurio LDK išliko tarnybinės-administracinės teritorijos Leičiai, Lietuva, Lietava>Lietavėnai, lietuviai, litewskie, литва. Taip vadinti kai kurie didžiojo kunigaikščio kiemai arba dvarai. Leičių tarnyba nuo pat atsiradimo turėjo būti įvairių paslaugų valdovui rinkinys, pvz., kovos žirgų augintojas, kelio tarnas, karo palydovas. Leičiai glaudžiau nei kiti Lietuvos visuomenės sluoksniai buvo susiję su Lietuvos, lietuvių vardu ar jų variantais: sociumas leičiai vadinosi vienu iš jų. Tai dėl to, kad jie priklausė didžiojo kunigaikščio vadovaujamai politinei lietuvių visuomenės organizacijai. Kai kada leičių vardu pažymimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etninis elitas. Jį net XVI a. viduryje galėjo ginti archaiška teisinio imuniteto forma – „priklausomybė *lietuvai“. Turimi duomenys leidžia datuoti šio lietuvių visuomenės sluoksnio gyvavimą XII a. pabaiga – XIII a. pirmąja puse ir XVI a. viduriu. [Iš leidinio]

ENWhen the Lithuanian State was forming, leičiai were Lithuanian servants of the monarch. They participated in the process of consolidating the power of the Lithuanian ruler. Some part of leičiai could be in the military elite of the Ruler. Leičiai guarded important sections of Lithuania’s border. They created yards of the Grand Duke in different lands of neighbouring Lithuanians, Balts and Belarusians, which did not belong to the Ruler yet and lived there. In some territories of the Lithuanian State the leičiai service was understood as the service of the Lithuanian ruler, as a Lithuanian service. Until the middle of the 16th century the following official-administrative territories remained: Leičiai, Lietuva, Lietava>Lietavėnai, lietuviai, litewskie, литва. From its very beginning the leičiai service had to be a set of various services provided to the Rule, for example, a breeder of horses for fights, a road servant, a road attendant. Leičiai were related to the name of Lithuania and Lithuanians much closer than any other social strata of Lithuania: the socium leičiai was called one of them. This is because they belonged to the political Lithuania social organisation headed by the Grand Duke. Sometimes the ethnic elite of the Grand Duchy of Lithuania was referred to by the name of leičiai. The data available permit to date the existence of this strata of the Lithuanian society to the end of the 12th – the first half of the 13th and the middle of the 16th century.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11606
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 56
Export: