Metodiniai ir technologiniai buhalterinės apskaitos tvarkymo aspektai rinkos sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodiniai ir technologiniai buhalterinės apskaitos tvarkymo aspektai rinkos sąlygomis: disertacija
Publication Data:
[Kaunas], 1995.
Pages:
118 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio akademija, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSubyrėjus komandinei administracinei valdymo sistemai, daugelis buvusių socialistinių šalių pradėjo naują vystymosi kelią - nuo centralizuotos planavimo ekonomikos perėjo prie Vakarų šalyse funkcionuojančios rinkos. Keičiantis šalies ekonominei sistemai, apskaita taip pat turi neišvengiamai keistis. Atsiradę nauji įmonių tipai, naujos fizinių ir juridinių asmenų pajamų sistemos, gamybinių santykių pasikeitimai kelia naujus didelius reikalavimus buhalterinei apskaitai. Mokslinio darbo tikslas - išnagrinėti ir įvertinti buhalterinės apskaitos būklę naujomis ekonominėmis sąlygomis, teikti pasiūlymus jos tobulinimui metodiniais bei technologiniais aspektais, siekiant pagerinti ekonominės informacijos rinkimą, tvarkymą ir panaudojimą valdymo tikslams. Darbo objektas - buhalterinės apskaitos tvarkymas žemės ūkio ir žemės ūkio produktus perdirbančiose įmonėse. Mokslinis naujumas - tai įvairių informacijos rūsių integruotas tvarkymas, apskaitos, kaip pagrindines žemės ūkio informacinio aprūpinimo sistemos dalies, metodikos ir technologijos pertvarkymas. Moksliniame darbe išnagrinėtos problemos ir duoti pasiūlymai joms spręsti gali būti panaudoti ruošiant metodinius nurodymus apskaitai tvarkyti.

ENAfter disintegration of the team administration management system many of the ex-socialist countries started a new way of development – they moved from the centrally planned economy to the market economy operating in Western countries. Upon transition of the national economic system, accounting had to unavoidably change as well. The appearance of new types of companies, new income systems of natural and legal persons, and modifications of industrial relations made big, new demands on accountancy. The purpose of this scientific work is to analyse and assess the state of accountancy under the new economic conditions, make suggestions for its improvement by methodological and technological means in order to improve the accumulation, handling and use of economic information for management purposes. The subject of the paper is the management of accountancy in agricultural companies and companies processing agricultural products. The scientific novelty is the integrated handling of various types of information, reformation of accounting as the main part of the agricultural information provision system, methodology and technology. The issues analysed and suggestions provided on how to solve them may be used for the preparation of methodological instructions on accounting management.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11598
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 6
Export: