Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940-1945) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940-1945): disertacija
Alternative Title:
Evolution of Lithuanian musical theater during the period of historic transition (1940-1945)
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
201 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of Lithuanian music theatre in the years of historical upheavals: 1940-1945 Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007 80 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – Lietuvos muzikinio teatro padėtis, repertuaras, veikla bei jos galimybių problemos 1940–1945 metais, vienai po kitos slenkant sovietų, hitlerinei ir vėl sovietų okupacijoms. Išsamiai nagrinėjamas ilgiausias laikotarpis – karo ir vokiečių okupacijos metai bei 1944 m. vasaros – 1945 m. laikas – esminių pokyčių tarpsnio pradžia: pasitraukti į Vakarus buvo priversta didelė dalis muzikinių teatrų narių, kai kurie buvo okupacinės valdžios represuoti, panaikintos karo metais Vilniuje ir Šiauliuose įsteigtos muzikinio teatro trupės, o likusioms primesti meno prigimčiai svetimi sovietinės ideologijos principai bei reikalavimai. Darbe siekiama išnagrinėti visų 1940–1945 metais Lietuvoje veikusių profesionalių muzikinių teatrų veiklą, ją sąlygojusias aplinkybes, tos veiklos reikšmę to meto visuomenės dvasios gyvenime bei krašto kultūros istorijoje. Disertacijoje taikomi istorinis, statistinis, archyvistikos, kultūrologijos tyrimo principai ir metodika. Disertacijoje šis Lietuvos muzikinio teatro raidos laikotarpis pirmą kartą nagrinėjamas nuosekliai, remiantis pirminiais archyvų šaltiniais, be to, pasitelkiama to meto periodika ir okupacijas, karą, tremčių bei politinės emigracijos realybę patyrusių amžininkų liudijimai.

ENThe object of the dissertation is situation of Lithuanian musical theater, its repertoire, activities and problems in 1940–1945, as Soviet occupation was followed by German, and again Soviet occupations. The author focuses in detail on the longest period: war and German occupation years and the period from summer 1944 to 1945. This time was the beginning of critical changes: the majority of musical theater members were forced to flee to the West, some of them were repressed by occupying Government, musical theater companies, established in Vilnius and Šiauliai during the war years, were abolished, while the rest were compelled to embrace alien to artists’ nature principles and requirements of the Soviet ideology. The work seeks to examine activity of all professional musical theaters active in Lithuania in 1940–1945, conditions influencing them, the contribution they made to spiritual life of society of those years and cultural history of the country. The thesis employs historic, statistical, archival, cultural study research principles and methodologies. The thesis for the first time comprehensively examines this period in the evolution of Lithuanian musical theater, using primary archival sources, besides, the author draws on printed press of that period and testimonies of witnesses who experienced occupation, war, exiles, and political emigration.

Related Publications:
Dailės paroda kovų dėl atminties lauke / Giedrė Jankevičiūtė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2022, t. 107, p. 81-111.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11586
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 20
Export: