Kito žmogaus suvokimo semantinės determinantės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kito žmogaus suvokimo semantinės determinantės: disertacija
Alternative Title:
Semantic determinants of understanding another person
Publication Data:
Vilnius, 1993.
Pages:
122 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Universitetas, 1993. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama sutrikusio regėjimo ir normaliai reginčių žmonių reikšmių sistemos prasminės struktūros, Aš vaizdo komponentai, susiję su defekto subjektyviu suvokimu, poelgių ir motyvų kategorizavimo struktūra bei buitinės kategorijos, nulemiančios nepažįstamų žmonių portretų suvokimą. Atlikti trys tyrimai, kuriuose nagrinėta: nepažįstamo žmogaus vaizdo formavimąsi nulemiančių naiviosios psichologijos kategorijų rekonstravimas, remiantis skulptūrinių portretų suvokimo analize; įvairių negalių kategorizavimas, apimantis ir savojo defekto suvokimo semantiką; kito žmogaus poelgių ir motyvų suvokimo pagrindinių kategorijų nustatymas. Visuose trijuose tyrimuose dalyvavo dvi grupės tiriamųjų, kurias sudarė sutrikusio regėjimo ir normaliai regintys žmonės. Nustatyta, kad sutrikusio regėjimo žmonių individualios sąmonės buitinės kategorijos iš esmės sutampa su normaliai reginčių kategorijomis visose tirtose srityse. Subjektyviai svarbiausia kategorija aklųjų grupėje yra asmenybės harmoningumas – akcentuotumas, o normaliai reginčių – kategorija, akcentuojanti vidinį arba išorinį aktyvumą. Stereotipinį aklojo vaizdą abiejose grupėse apibūdina priklausymas nuo aplinkinių ir nekomunikabilumas. Svarbiausia motyvų ir poelgių suvokimo kategorija „Altruizmas“ būdinga tiek normaliai regintiems, tiek sutrikusio regėjimo žmonėms. Poelgių suvokimo srityje sutrikusio regėjimo žmonių reikšmių sistema labiau diferencijuota, išsiskiria specifinė kategorija „Įsitvirtinimas“.

ENThe work contains the analysis of notional structures of the meaning system of individuals with visual disabilities and individuals with normal vision, along with the components of the ”I” image related to the subjective perception of the defect, structure of categorisation of behaviour and motivation, and routine categories determining the perception of portraits of unknown people. Three studies were carried out analysing the reconstruction of naïve psychology categories determining the formation of an unknown person’s image based on the analysis of comprehension of sculptured portraits; categorisation of various disabilities including the semantics of the own defect perception; determination of the basic categories for the perception of behaviour and motivation of other people. They included individuals with visual disabilities and individuals with normal vision. It was identified that the routine categories of individual conscience of persons with visual disabilities essentially coincide with the categories of individuals with normal vision in all three analysed areas. Subjectively, the most important category in the group of blind people is the personal harmony – an emphasis, and in the group of individuals with normal vision it was a category emphasising the internal and external activity. The main category of motivation and behaviour perception “Altruism” is characteristic both for individuals with normal vision and for individuals with visual disabilities. In the area of behavioural perception, the system of meanings of individuals with disabilities is rather differentiated, by distinguishing a specific category “Fixation”.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11584
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 17
Export: