Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje
Alternative Title:
Social support and school success
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 145-156
Keywords:
LT
Telšiai; Varėna; Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTNors pastaruoju metu daug kalbama ir rašoma apie mokyklos nelankymo ar iškritimo iš mokyklos problemą, tačiau trūksta tyrimų, kurie leistų atsakyti į klausimus, ar sėkmė mokykloje priklauso nuo gaunamo socialinio palaikymo, ar didinant tėvų, mokytojų, auklėtojų teikiamą socialinį palaikymą galima pagerinti moksleivių pažangumą, lankomumą ir elgesį. Šio straipsnio tikslas - atskleisti socialinio palaikymo ir moksleivių pažangumo, mokyklos lankomumo ir elgesio sąsajų ypatumus. Tyrimas atliktas Vilniaus, Telšių, Varėnos miesto bei rajono vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose. 1071 aštuntų klasių moksleivis užpildė klausimyną, skirtą vertinti moksleivių poreikiams. Rezultatų analizė atskleidė vidutinio stiprumo koreliacinį iš tėvų, mokytojų ir klasės auklėtojų gaunamo socialinio palaikymo ir moksleivių pažangumo, lankomumo ir elgesio mokykloje ryšį. Tai patvirtina prielaidą, kad socialinis palaikymas turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį vaikų elgesiui. Suaugusių šeimos narių socialinis palaikymas sustiprina pasitikėjimą savimi, gebėjimą įveikti sunkumus ir spręsti mokykloje kylančias problemas, gerina akademinius pasiekimus, taigi sudaro prielaidas vaikams patirti akademinę sėkmę. Palaikantys mokytojai ir auklėtojai užtikrina tinkamą moksleivių-mokytojų sąveiką, moksleivių pasitenkinimą savimi, motyvaciją ir susidomėjimą mokomaisiais dalykais, taip pat pagerina pažangumą, lankomumą ir elgesį.Reikšminiai žodžiai: Mokyklos lankomumas; Socialinis palaikymas; Sėkmė mokykloje.

ENScientific problem refers to the lack of investigations that provide answers to the question if school success depends on perceived social support, is it possible to increase grades, attendance and positive behaviors by increasing social support from parents, teachers and class teachers. The purpose of the research is to reveal peculiarities of perceived social support and school performance schools. The aim of this article is to reveal the influence of social support on grades, attendance and behavior in the school. The research was carried out applying the following research methods: analysis of scientific literature, survey research, statistical data analysis. It was developed students survey questionnaire with 236 multiple-choice items. These items address students' self-assessments of their beliefs about their social environment - neighborhoods, schools, friends, and families - and about their own psychological health and school performance. The research is based on the answers of 1071 students (577 boys and 494 girls) of eighth grade. The paper reports only part of the research results.Data analyzes reveals that higher parent's, teacher's and class teacher’s social support are associated with better school performance: attendance, grades, and behavior, so social support defined as a protective factor. Protective factors are generally strengths that are present in individuals or in the environments and they help reduce the impact of the risks. Feeling that you supported and resources from caring relations contribute to children's school success. Caring families protect children from school failure by strengthening confidence, ability to overcome difficulties and school problems. Caring teachers and class teachers protect children by ensuring healthy teacher-student relationship, student's self esteem, motivation and interest in the teaching subjects that increases grades, attendance and behavior and decreases a possibility of school failure. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1157
Updated:
2018-12-20 23:04:32
Metrics:
Views: 63    Downloads: 8
Export: