Onkologinių pacientų kognityvinės schemos, ligos įveika ir ląstelinis imunitetas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Onkologinių pacientų kognityvinės schemos, ligos įveika ir ląstelinis imunitetas: disertacija
Alternative Title:
Cognitive Schemes, Fighting of the Disease and Cellular Immunity of Oncologic Patients
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
230 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – susisteminti naujausią tarpdisciplininių mokslo šakų – psichoonkologijos ir psichoneuroimunologijos informaciją apie psichologinius onkologinių susirgimų veiksnius, psichologinių ir imunologinių veiksnių ryšį onkologinės ligos atveju, analizuoti ir palyginti skirtingus teorinius modelius. Atliktas tyrimas, kuriame įvertinta onkologinių pacientų kognityvinės schemos, psichologinė ligos įveika ir ląstelinis imunitetas. Tyrime dalyvavo 223 asmenys; tiriamąją grupę sudarė 62 krūties vėžių sergančios moterys ir 41 plaučių ar prostatos vėžiu sergantis vyras (iš viso 103 ligoniai). Palyginamąją grupę sudarė 64 sveikos moterys ir 56 sveiki vyrai (iš viso 120 asmenų). Tiriamųjų amžius – 28-52 metai. Nustatyta, kad naujai diagnozuotų onkologinių ligonių kognityvinės schemos statistiškai reikšmingai skiriasi nuo sveikų asmenų kognityvinių schemų, įvariuoja pagal amžių bei lytį ir yra tarpusavyje susijusios. Naujai diagnozuotų onkologinių ligonių įveikos būdai bei ląstelinio imuniteto rodikliai reikšmingai skiriasi nuo sveikų asmenų ir įvairuoja pagal amžių bei lytį. Yra ryšys tarp onkologinių ligonių kognityvinių schemų, psichologinės įveikos ir ląstelinio imuniteto. Onkologinių ligonių psichologinių ir imunologinių veiksnių ryšys yra abipusis. Remiantis tyrimo rezultatais, nurodomos rekomendacijos taikant psichoterapiją onkologiniams ligoniams.

ENThe aim of this work is to systematise information of the most recent interdisciplinary branches of science – psychooncology and psychoneuroimmunology about psychological factors of oncologic diseases, the relationship between psychological and immunological factors in the case of an oncologic disease, to analyse and compare different theoretical models. The research has been carried out in which cognitive schemes of oncologic patients, psychological fighting of the disease and cellular immunity were evaluated. Participating in the survey were 223 individuals: the group under investigation consisted of 62 females suffering from breast cancer and 41 males suffering from lung or prostate gland cancer (a total of 103 patients). The comparative group consisted of 64 healthy females and 56 healthy males (a total of 120 persons). The age of the people under investigation was 28-52 years. It was established that cognitive schemes of newly diagnosed oncologic patients were statistically significantly different from the cognitive schemes of healthy individuals; they varied by age and sex and were interrelated. Ways of fighting the disease of newly diagnosed oncologic patients as well as indicators of cellular immunity differed significantly from those of healthy individuals and varied by age and sex. There is a link between cognitive schemes of oncologic patients, psychological fighting of the disease and cellular immunity. The relationship between psychological and immunological factors of oncologic patients is interrelated. On the basis of the research results recommendations are given in applying psychotherapy to oncologic patients.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11567
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 45
Export: