Socialinės motyvacijos veiksniai formuojantis tikslo siekimo grupės nario savimonei : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės motyvacijos veiksniai formuojantis tikslo siekimo grupės nario savimonei: disertacija
Alternative Title:
Social Motivation Factors in the Development of the Group Member’s Goal-Oriented Self-Consciousness
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
133 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje teoriškai apibrėžiama žmogaus socialinių poreikių sistema ir tyrimais patikrinamas teorinių prielaidų pagrįstumas. Atliktais tyrimais buvo siekiama įrodyti, kad rūpinimosi poreikis yra svarbesnis už pagarbos poreikį, o šis savo ruožtu svarbesnis už dėmesio poreikį, tačiau tuo pat metu visi šie trys poreikiai turi savarankišką motyvacinę vertę, tai yra mažiau svarbūs poreikiai išlieka svarbūs ir patenkinus svarbesnius poreikius. [...] Buvo atlikti du tyrimai su situacijų aprašymais, kurių viename dalyvavo 20 merginų (amžiaus vidurkis 19,5 m.) ir 16 vaikinų (amžiaus vidurkis 21,06 m.), o kitame – 37 merginos (amžiaus vidurkis 19,92 m.) ir 27 vaikinai (amžiaus vidurkis 20,44 m.). Tyrimai patvirtino hipotezes, kad tikslo siekimo grupės nario savimonės stiprumui įtakos turi socialinių dėmesio, pagarbos ir rūpinimosi poreikių tenkinimas ir kad kiekvienas iš šių poreikių turi savarankišką motyvacinę vertę. Taigi jei kažkokia priemonė yra visada būtina tikslui pasiekti, ilgainiui ji perima to tikslo motyvacinę vertę ir tampa savarankiška motyvuojančia jėga. Bendradarbiavimas grupėse būtinas daugeliui žmogaus tikslų pasiekti ir todėl viskas, kas sudaro būtinas sėkmingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo grupėje sąlygas – dėmesys, pagarba, rūpinimasis – įgyja savarankiškų poreikių statusą. Abiejų tyrimų rezultatai taip pat patvirtino hipotezę, kad iš trijų socialinės savimonės formavimuisi įtakos turinčių poreikių svarbiausias yra rūpinimosi poreikis, kuris sportinių komandų sąlygos atveju pasirodė netgi stipresnis už dėmesio poreikį ir pagarbos poreikį kartu sudėjus. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation provides a theoretical definition of the social needs system of human beings and tests the validity of the theoretical assumptions by research. The researches conducted sought to prove that the need for care is stronger than the need for respect, while the latter is stronger than the need for attention. However, all these three needs have an independent motivational value, i.e. the weaker needs remain important even after satisfying the stronger needs. Two researches were conducted, with the participation of 20 women (average age 19.5) and 16 men (average age 21.06) in one, and 37 women (average age 19.92) and 27 men (average age 20.44) in the other. The researches confirmed the hypotheses that the satisfaction of the social needs of attention, respect and care have influence on the strength of the goal-oriented consciousness of group members and that each of these needs have an independent motivational value. Thus, if some means are always necessary for achieving a goal, it eventually assumes the motivational value of that goal and becomes an independent motivational force. Cooperation in groups is necessary for achieving many goals and, therefore, everything what constitutes the necessary conditions of successful and long-term cooperation in a group (attention, respect, and care) acquires the status of independent needs. The results of both researches also confirmed the hypothesis that the need for care is the strongest among the three needs that influence the development of social self-consciousness. In case of sports teams, it turned out to be stronger than the need for attention and the need for respect taken together.

Related Publications:
Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje : etnologinis aspektas / Aušra Zabielienė. Vilnius : Firidas, 2010. 261 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11563
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 12
Export: