Ketvirtų-šeštų klasių moksleivių suvokiamos mokymosi kontrolės ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtų-šeštų klasių moksleivių suvokiamos mokymosi kontrolės ypatumai: disertacija
Alternative Title:
The Understanding of the Study Control among the Schoolchildren in 4th - 6th Grades
Publication Data:
Klaipėda, 2002.
Pages:
102, 6 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – įvertinti ketvirtų-šeštų klasių moksleivių suvokiamą mokymosi kontrolę, nustatyti su ja susijusius veiksnius bei ryšį su mokymosi sėkmingumu. Teorinėje dalyje analizuojamos pagrindinės suvokiamos kontrolės koncepcijos, jų privalumai ir trūkumai, aptariami skirtingi suvokiamos kontrolės konstruktai, apibendrinamos žinios apie įvairių suvokiamos kontrolės aspektų įtaką mokymosi rezultatams. Apžvelgiami suvokiamos kontrolės raidos ypatumai, jos kultūriniai skirtumai. Išsamiai aptariama mūsų darbe taikyta koncepcija, kurios pagrindu sukurta metodika, leidžianti įvertinti įsitikinimus mokymosi kontrole ir jų derinius. Empirinėje dalyje pristatomas tyrimas, kuriame dalyvavo 558 Klaipėdos apskrities pradinių ir pagrindinių mokyklų ketvirtų-šeštų klasių moksleiviai (266 mergaitės ir 292 berniukai). Nagrinėjami šių moksleivių įsitikinimai mokymosi kontrole, atskleidžiamas skirtingų įsitikinimų tipų ryšys su mokymosi sėkmingumu. Lyginama miesto ir kaimo mokyklų skirtingų klasių bei lyčių moksleivių suvokiama mokymosi kontrolė. Analizuojami suvokiamos mokymosi kontrolės skirtumai, susiję su įsitraukimu į mokymąsi. Atskleidžiami moksleivių, mokytojų skirtingai vertinamų pagal eksternalių elgesio problemų lygį, suvokiamos mokymosi kontrolės ypatumai ir jos ryšys su mokymosi sėkmingumu. Išskiriamas specifinis įsitikinimų mokymosi kontrole profilis, būdingas šių problemų turintiems moksleiviams. [Iš leidinio]

ENThe work aims to evaluate how the 4th-6th grade schoolchildren understand the study control, as well as determine the related factors and relation to the study results. The theoretical part analyses the main conceptions of perceived control and their advantages and disadvantages; discusses the different constructs of perceived control; and summarises the knowledge on the influence of the various aspects of perceived control on the study results. The particularities of the development of perceived control and its cultural differences are overviewed. The conception applied in this work is discussed in detail. On the basis of this conception, a methodology was devised that allowed evaluating the views of the study control and their combinations. The empirical part presents the research, in which 558 4th- 6th grade schoolchildren of primary and secondary schools of Klaipėda County (226 girls and 292 boys) took part. The views of these schoolchildren concerning the study control are examined and the relation between different types of views and the study results is revealed. The work compares the understanding of the study control among city and rural schoolchildren of different grades and genders. The differences in the understanding of the study control related to the degree of study interest are analysed. The particularities of the understanding of the study control of schoolchildren who are assessed differently by the teachers according to the level of external behavioural problems, as well as its relation to study results. The specific view of the study control of schoolchildren with this type of problems is distinguished.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11561
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 7
Export: