LDK lotyniškoji knyga XVI-XVII amžiais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK lotyniškoji knyga XVI-XVII amžiais: disertacija
Alternative Title:
Latin Books in the Grand Duchy of Lithuania in 16th-17th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
184 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekta knygotyros aspektu išanalizuoti lotyniškosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knygos raidą XVI–XVII a. Darbo objektas – XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knygos lotynų kalba. Be įvado ir išvadų, disertaciją, sudaro 3 dalys: 1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knygų leidybos organizacija (skyriai: Poreikių susiformavimas; Leidėjai ir spaustuvės; Lotyniškų knygų cenzūra); 2. Knygų repertuaras ir jo savitumai (skyriai: Repertuaro apimtis ir knygų leidimo dinamika; Knygų tematika; Tipologinė knygų charakteristika; Autorių ir parengėjų sudėtis); 3. Lotyniškos knygos paplitimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenėje (skyriai: Knygos lotynų kalba asmeninėse bibliotekose; Lotyniškų knygų rinkiniai LDK institucijose). Disertacijoje atliktas tyrimas suponuoja šias pagrindines išvadas: 1. Lyginamoji statistinė įvairiomis kalbomis išleistų knygų analizė liudija, jog beveik pusę visos Kunigaikštijos teritorijoje spausdintos produkcijos sudarė leidiniai lotynų kalba. 2. Lotyniškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knygos spausdintos dideliame Europos plote. Užsienyje Kunigaikštijos autorių sukurtų veikalų buvo išspausdinta apie 21% viso aptariamo repertuaro. Lotyniškų knygų leidyboje dominavo Kunigaikštijos spaustuvės. 3. Lotynų kalba visuomet buvo interkomunikacinė Europos kraštų kalba. O lotyniškoji XV–XVII a. knyga buvo viena iš svarbiausių priemonių, atvėrusių galimybes Lietuvai pareikšti apie save ir pačiai gauti bei vertinti naujausius to meto kultūros, politikos gyvenimo įvykius. [Iš leidinio]

ENThe dissertation aims to analyse the evolution of Latin-language books in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-17th centuries from the viewpoint of book research. The object of the work is the Latin language of 16th-17th century books of the Grand Duchy of Lithuania. In addition to the preface and conclusions, the dissertation consists of the following three parts: 1. Organization of book publishing in the Grand Duchy of Lithuania; 2. Repertoire of books and peculiarities of the repertoire; 3. Spread of Latin-language books in the society of the Grand Duchy of Lithuania. The research carried out in the dissertation leads to the following main conclusions: 1. Comparative statistical analysis of books published in various languages suggests that Latin-language publications made almost half of all production printed in the territory of the Grand Duchy of Lithuania. 2. Latin books of the Grand Duchy of Lithuania were published in a large area of Europe. About 21 percent of the discussed repertoire of authors of the Grand Duchy of Lithuania was printed abroad. Printing houses of the duchy prevailed in the publishing of Latin-language books. 3. The Latin language has always been an intercommunication language of European regions. Latin books of the 15th-17th centuries were among the instruments for Lithuania to express itself, also providing an opportunity to receive and enjoy the latest events of the then cultural and political arena.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11556
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 11
Export: