Paauglių sportinio ugdymo teniso pratybomis tyrimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių sportinio ugdymo teniso pratybomis tyrimai: disertacija
Alternative Title:
Tests of Adolescent Sports Education Through Tennis Training
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTeniso žaidėjų veikla, ypač žaidimo situacijų, psichinių ir fizinių krūvių požiūriu, yra neprognozuojama ir kelia didelius reikalavimus tenisininko fiziniam, techniniam ir psichiniam parengtumui. Norint parengti didelio meistriškumo tenisininką, reikia hį treniruoti 12-15 metų, o svarbiausia surasti gabius tenisui vaikus ir tikslingai bei metodiškai juos rengti, atsižvelgiant į vaiko amžiaus etapus ir jiems būdingus augimo ir vystymosi ypatumus. Šis darbas apima 11-13 metų paauglių amžiaus tarpsnį, kuriame intensyviai fiziškai ir dvasiškai bręsta jauno žmogaus organizmas, lavėja intelektas. Tikima, kad šio amžiaus paauglių teniso pratybos, racionali organizacija, dozuoti fiziniai krūviai, diferencijuotas ir individualizuotas jų paskirstymas metiniame cikle turėtų iš esmės pagerinti fizinių ypatybių išvystymą, mokėjimų ir įgūdžių įgijimą ir taikymą tolimesnėje sportinėje veikloje. Šio darbo tikslas- parengti 11-13 metų paauglių sportinio ugdymo teniso pratyboms sistemą, pedagoginiu eksperimentu patvirtinant jos efektyvumą, laiduojant racionalų fizinį, techninį ir psichinį parengtumą, pagrįstą sporto treniruotės principais. Darbe pateikta parengta paauglių sportinio ugdymo teniso pratyboms sistema, parengtos pavyzdinės makro- mezo- ir mikrociklų treniruočių struktūrų mokymo ir tobulinimo programos, pratimų kompleksai, sudaryta paauglių fizinio, techninio, taktinio ir prichinio parengtumo testavimo programa. [Iš leidinio]

ENActivity of tennis players, especially in terms of game situations, psychical and physical loads is impossible to forecast and poses stringent requirements to the physical, technical and psychological sportsmen qualifications. Training a high level master tennis player takes 12-15 years of practice. However finding tennis-apt children is the key here, as well as their targeted and methodological training with respect to child age groups and pertaining typical growth and development peculiarities. This paper covers the 11-13 age group adolescents featuring the intensive physical and moral and intellectual development. It is believed that tennis training, effective and efficient organization, rational physical loads, their differentiated and individualized distribution during a yearly cycle should essentially improve physical quality development level for adolescents of this age group, their ability to draw down knowledge and skills and apply them in further sports activities. The research purpose is to develop the system of sports education through tennis training for 11-13 age adolescents and approve its effectiveness through a pedagogical experiment, to guarantee reasonable physical, technical and psychological qualifications based on principles of a sports training session. The paper presents the developed system of adolescent sports education through tennis training, the model training and improvement programmes of macro-, meso-, and microcycle training structures, exercise sets, and a testing programme of adolescent physical, technical, tactical and psychical qualifications.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11534
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 15
Export: