Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas: disertacija
Alternative Title:
Enterprise Reengineering Applying Information Technologies
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
143 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje “Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas“ patikslinta įmonių reinžinerijos bei verslo proceso reinžinerijos samprata, kurią taikant verslo proceso reinžinerija (VPR) yra suprantama kaip įmonių reinžinerijos tipas. Išskirti ir ištirti verslo proceso reinžinerijos struktūriniai elementai reinžinerijos įgyvendinimo požiūriu: VPR gyvavimo ciklas, principai, paradigmos, metodikos ir įgivendinimo būdai, nustatyti ir detalizuoti trys svarbiausieji verslo proceso reinžinerijos uždaviniai, nurodant jų duomenis, rezultatus, sprendimo proceso valdymą, taikytus metodus ir apribojimus, sukurtas ir ištirtas pertvarkytos įmonės modelio sudarymo metodas. Metodą charakterizuojanti ypatybė – modelis kuriamas transformavimo būdu, į transformavimo taisykles traukiant panašių problemų sprendimų patirtį, taip pat pasirinkti samprotavimo pagal analogiją metodai, jie papildyti euristinėmis taisyklėmis ir pritaikyti įmonės modeliui sudaryti užtikrinant siekiamas modelio savybes, pasiūlytas įmonių projektavimo tipinių sprendinių sudarymo metodas, kuriame tipiniai sprendiniai gaunami iš pakartotinai taikomų įmonės modelio sudarymo taisyklių arba modelio fragmentų. Suformuoti funkciniai reikalavimai reinžineriją palaikančių informacinių technologijų kompleksui, atsižvelgiant į nustatytas reinžinerijos sėkmės prielaidas perėjimo į informacinę visuomenę laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENIn the dissertation “Enterprise Reengineering Applying Information Technologies” a concept of enterprise reengineering and business process reengineering is specified according to which the business process reengineering (BPR) is perceived as a type of enterprise reengineering. The structural elements of business process reengineering are distinguished and analyzed from the viewpoint of reengineering implementation: BPR life-circle, principles, paradigms, methods and implementation means, the main three tasks of business process reengineering are identified specifying their data, results, management of decision process, applied methods and limitations, a method for creating a model of the reconstructed company is created and analyzed. A feature characterizing the method – the model is being created by using transformation method, including experience of solving similar problems in the transformation rules, the reasoning methods according to analogy are chosen, as well. They are supplemented with heuristic rules and applied for creating the model of the company securing the features of the model, which are being sought. A method for the creation of typical decisions for the engineering of the company, where typical decisions are received from the rules on creating the model of the company or fragments of the model repeatedly applied. The functional requirements for the complex of information technologies that support reengineering are formed, considering the success presumptions of reengineering determined during the period of transition to information society.

Related Publications:
Valdymas ir informacija / Narimantas Paliulis, Eugenijus Chlivickas, Arnoldina Pabedinskaitë. Vilnius : Technika, 2004. 358 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11527
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 12
Export: