Didelio meistriškumo biatlonininkų rengimo Lietuvos sąlygomis optimizavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didelio meistriškumo biatlonininkų rengimo Lietuvos sąlygomis optimizavimas: disertacija
Alternative Title:
Optimization of High Level Biathlon Master Training under Lithuanian Conditions
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTBiatlono sportas yra palyginti jauna šų laikų sporto šaka. Pirmasis pasaulio čempionatas surengtas 1958 m. Apie tuos metus (1960) biatlonas pradėtas kultivuoti ir Lietuvoje. Ryškiausias lietuvių biatlonininkų pasiekimas- 1983-1985 m Pasaulio čempiono titulas, iškovotas A. Šalnos. Biatlonininkų varžybinė veikla, jų rengimas mažai ištirta sporto mokslo sritis. Mažai informacijos apie didelio meistriškumo biatlonininkų sportinio rengimo planavimą, pratybų krūvių taikymą daugiamečiame rengimo vyksme, organizmo adaptaciją fiziniams krūviams, neaptikta varžybinės veiklos tyrimų. Temos aktualumo analizė išryškino mokslinę problemą ieškoti galimybių Lietuvos sąlygomis rengti didelio meistriškumo biatlonininkus. Šio tyrimo tikslas- sukurti didelio meistriškumo biatlonininkų engimo Lietuvos sąlygomis optimizavimo sistemą. Uždaviniai: išanalizuoti elitinio meistriškumo ir Lietuvos biatlonininkų 4 metų olimpinio ciklo ir priešolimpinių metų makrociklo struktūrą ir turinį; ištirti biatlonininkų fizinio ir funkcinio pajėgumo kaitą metų makrocikle, įvertinti tyrimo testų informatyvumą; išanalizuoti olimpinio bei pasaulio čempiono A. Šalnos 4 metų skirtingų makrociklų struktūrinių dalių turinį ir nustatyti jų veiksmingumą; eksperimentinio tyrimo pagrindu parengti didelio meistriškumo biatlonininkų rengimo Lietuvos sąlygomis sistemą. [Iš leidinio]

ENBiathlon is quite a young modern sports area. The first World Biathlon Championship was conducted in 1958. It entered Lithuania around this time (1960). The top achievement of Lithuanian biathlon sportsmen is the World Champion title of 1983-1985 won by A. Šalna. Biathlon sportsmen competition activities and their training is an understudied scientific area. Information on high level biathlon master training planning is scarce, as well as on application of training loads in the multi-annual training process. There is no competition activity research available. Analysis of the topic relevance has crystallized the scientific problem: search for high level biathlon master training opportunities under Lithuanian conditions. The research purpose is to develop the optimization system for high level biathlon master training under Lithuanian conditions. The research objectives: analyze the structure and content of the elite excellence and Lithuanian biathlon sportsmen 4 yearly Olympic cycle and the macro cycle of pre-Olympic years; analyze biathlon sportsmen physical and functional power change during a yearly macro cycle; assess informative value of the research tests; analyze the content of structural components of the Olympic and World Champion A. Šalna 4 year different macro cycles, and establish their efficiency; do a pilot study to develop a system for high level biathlon master training under Lithuanian conditions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11524
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 3
Export: