Maitinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ekonominės problemos ir jų sprendimo būdai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maitinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ekonominės problemos ir jų sprendimo būdai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
130 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPacientų maitinimas stacionarinėse gydymo įstaigose yra viena iš teikiamų paslaugų. Maistas gali veikti kaip vaistas, kai kurių susirgimų atvejais - tai vienas iš svarbiausių gydymo plano elementų. Disertacijos tyrimų objektas - pacientų maitinimas stacionarinio gydymo įstaigose. Darbo tikslas - ekonominiu požiūriu ištirti vieną iš ligoninėse teikiamų paslaugų - pacientų mitybą įvertinant kokią įtaką mitybos kokybei turi ekonominių stacionarinio gydymo įstaigų veiklos sąlygų kitimas. Disertacijoje pagrįstas naujas požiūris į pacientų mitybą kaip gydymo proceso sudėtinę dalį. Pagrįstas stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kompleksiškumas. Nustatyta maitinimo kokybės įtaka bendriesiems stacionarinių gydymo įstaigose teikiamų paslaugų vertinimams. Nustatyta išlaidų pacientų maitinimui ir stacionaraus gydymo įstaigų veiklos efektyvumo rodiklių kokybinis ryšys. Praktiniai darbo rezultatai: pasiūlyti papildomų lėšų fondo pacientų mitybai formavimo būdai, sudarantys ekonomines prielaidas užtikrinti kokybišką pacientų maitinimą. Nacionalinio lygmens sveikatos priežiūros valdymo institucijoms rekomenduotina sudaryti organizacines prielaidas taikyti šiuos būdus praktikoje. Sveikatos priežiūros įstaigų administravime, planuojant išlaidas pacientų maitinimui, tikslinga naudotis siūlomais koeficientais, įvertinančiais produktų kainų metinį svyravimą. Nustatyta kiekybinė išlaidų pacientų maitinimui bei gydymosi ligoninėje trukmės ir hospitalizacijų skaičiaus pasikeitimo priklausomybė rekomenduotina sveikatos sistemos finansavimo institucijoms, formuojant sveikatos priežiūros įstaigų draudiminio finansavimo tobulinimo strategiją.

ENThe catering of patients is one of the services provided in stationary medical institutions. Food may function as a medicine in cases of certain illnesses – it is one of the most important elements of the treatment plan. The research object of the thesis is the catering of patients in stationary medical institutions. The purpose of the paper is to analyse one of the services provided in the hospitals – the nutrition of patients – from the economic point of view by assessing what influence the modification of economic conditions of stationary medical institutions has on nutrition quality. A new approach to the catering of patients as a constituent part of treatment process is outlined in the thesis. The complexity of services provided by stationary health care institutions is reasoned. The influence of catering quality on the general assessment of services provided in the stationary treatment institutions is defined. The qualitative relation between patient catering costs and indicators of activity effectiveness of stationary treatment institutions is determined. Practical work results: methods for the formation of additional budget funds for patient catering are suggested which provide economic assumptions to ensure qualitative patient catering. Recommendations are made for the national health care management institutions providing organizational tools to apply these methods in practice. It is expedient in the administration of health care institutions, and during planning of expenses for patient catering, to make use of the suggested coefficients assessing the annual fluctuation of product prices. The paper defines qualitative dependence between patient catering costs, length of treatment in hospitals, and the number of hospitalized patients recommended to health care system financing institutions when forming the strategy of insured financing of health care institutions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11507
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 10
Export: