Kainų diferencijavimo tyrimas kontraktinėje kainodaroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainų diferencijavimo tyrimas kontraktinėje kainodaroje: disertacija
Alternative Title:
Research on Price Differentiation in the Contractual Pricing
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
219 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe apibendrinti kontrakto kainai įtaką darantys veiksniai ir jų santykis su kitomis kontrakto sąlygomis. Pateikta kainų diferencijavimo klasifikacija susistemina galimus kainų diferencijavimo atvejus, atskleidžia jų prigimtį ir taikymo kontraktuose ypatumus. Sukurtas koncepcinis modelis, aiškinantis kainų diferencijavimo naudingumą paklausos elastingumo poveikiui. Sukurti kainų diferencijavimo naudingumo principai sprendėjo tikslų atžvilgiu. Šie principai yra gana universalūs ir gali būti pritaikomi kietiems vadybos u-daviniams spręsti. Sukurta alternatyvių nuolaidų projektų sudarymo metodika, leidžianti apskaičiuoti kontrakto kainą kaip integruotą dydį, priklausomą nuo dviejų valdomų objektų: pardavimo operacijos apimties bei atsiskaitymo sąlygų. Sukurti pirkėjų grupavimo principai, kurie leidžia įmonei pereiti prie kainų diferencijavimo pagal pirkėjo individualų statusą.

ENThe scientific paper generalizes the factors influencing the price of the contract and their relation to other conditions of the contract. The presented classification of price differentiation systemizes the possible price differentiation cases, reveals their nature and peculiarities of their application in contracts. A conceptual model explaining the usefulness of price differentiation to the effect of demand elasticity is created. The principles of the usefulness of price differentiation with regard to the purposes of the settler are developed. These principles are rather universal and may be applied to solve other management tasks. A methodology for drafting alternative discount projects is developed allowing calculating the price of the contract as an integrated value dependant on two objects being managed: extent of selling operation and settlement conditions. The principles of grouping of purchasers are developed, allowing an enterprise to proceed to the price differentiation according to the individual status of the purchaser.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11503
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 5
Export: