Įmonės informacinis aprūpinimas, komercinių santykių aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės informacinis aprūpinimas, komercinių santykių aspektas: disertacija
Alternative Title:
Information Maintenance of Enterprise, Aspect of Commercial Relations
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe sukurtas įmonės informacinio aprūpinimo sistemos apibendrintas modelis. Nustatyta komercinių santykių vieta įmonės informaciniame aprūpinime. Suformuota įmonės poreikių užmegzti komercinius santykius apsirūpinti informacija pagrindimo koncepcija. Sukurti informacijos ir informacinių paslaugų kainos nustatymo principai.Parengti pasiūlymai komercinių ir informacinių paslaugų tiekimu užsiimančių įmonių organizacinėms struktūroms formuoti. Nustatyti Lietuvos informacinių paslaugų, teikiamų įmonėms, rinkos dėsningumai ir tendencijos. Parengti pasiūlymai Lietuvos informacinių paslaugų rinkos teisiniam reguliavimui tobulinti. Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti organizuojant pažangų įmonių informacinį aprūpinimą.

ENA generalized model of information maintenance system of an enterprise is developed in the paper. The place of commercial relations in the information maintenance of an enterprise is established. A concept for the reasoning of the needs of an enterprise to start commercial relations to source information is developed. The principles of pricing of information and information services are developed. The proposals for the development of organizational structures of enterprises engaged in the provision of commercial and information services are prepared. The market regularities and tendencies of the Lithuanian information services rendered for the enterprises are established. The proposals for the improvement of legal regulation of the Lithuanian information services market are prepared. The results of the research may be used for the organization of information maintenance of advanced enterprises.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11502
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 1
Export: