Vaiko patirties plėtra supažindinant su gyvybiniais procesais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko patirties plėtra supažindinant su gyvybiniais procesais: disertacija
Alternative Title:
The Development of child experience in their acouaintance with life processes
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
95 lap., [4] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas , 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Developmnent of child experience in their acouaintance with life processes. Vilnius : Vilnius Pedagogical University, 1994. 6 p
Summary / Abstract:

LTPedagoginiai-psichologiniai tyrimai rodo, kad žinių sistemos atskleidimas labai svarbus protiniam vaikų ugdymui. Įrodyta, kad žinios apie gamtą skatina psichinių procesų, vaizduotės, protinės veiklos raidą ikimokykliniame amžiuje. Pabrėžiama, kad gamtinių žinių įgijimas ugdo vaiko mokėjimus aiškinti priežastinius ryšius, matyti vidinius pasikeitimus per išorinius. Daroma išvada, kad tokių žinių įsisavinimas reikalauja apgalvoto pedagoginio vadovavimo. Supažindinant būsimus pedagogus su integravimo į gamtą strategijomis, reikėtų skatinti studentus giliau suvokti gamtos žinias kaip visumines, kurias ikimokyklinio amžiaus vaikai gali įgyti tiek šeimoje, tiek darželyje. Skirti daugiau dėmesio vaiko individualioms patirties studijoms, grįsti pedagoginį procesą bendravimu bei bendradarbiavimu su tėvais.

ENPedagogic-psychological research provides that unfolding of a knowledge system is a very important for mental development of a child. It was proved that knowledge about nature promotes development of psychical process, imagination, and mental activity in a pre-school age. It is underlined that obtainment of nature-related knowledge develops a child’s ability to explain causal relationships and recognize internal changes through the external ones. It may be concluded that assimilation of such knowledge demands for well reasoned pedagogical leadership. Introducing future pedagogues to integration to nature strategies, students should be encouraged to perceive nature-related knowledge as general knowledge that could be acquired both in families and at a kindergarten. More attention should be given to individual experience studies, basing of a pedagogic process on communication and cooperation with parents.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11489
Updated:
2022-01-01 14:48:20
Metrics:
Views: 20
Export: