Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos raidos 1918-1940 metais pedagoginės kryptys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos raidos 1918-1940 metais pedagoginės kryptys: disertacija
Alternative Title:
Pedagogic trends of Development of Lithuanian General Education Schools in 1918-1940
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
258 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 1994. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTApžvelgus švietimo istorijos tyrinėjimo darbus pastebėta, kad nėra sisteminės vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos pedagoginės raidos platesnės analizės, kuri leistų giliau suvokti jos reikšmę to meto Lietuvos švietimo sistemoje. Šioje knygoje vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos raida tiriama atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos tikslus ir uždavinius, jos reformos kryptis bei kitus veiksnius, nulemiančius jos formavimąsi, plėtotę ir kaitą besikeičiamomis krašto politinio, socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo sąlygomis. Pateiktoje medžiagoje siekiama visapusiškai išnagrinėti Nepriklausomos Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos paskirtį, struktūrinius pokyčius, ugdymo turinio pertvarkos kryptis, ugdymo proceso organizavimo teorines be praktines problemas kuriant ir reformuojant Lietuvos švietimo sistemą.

ENThe review of works regarding investigation of education history provided that there is no more extensive systematic analysis of pedagogic development in secondary general education schools, which would allow a better understanding of its significance for the education system of Lithuania of those times. This book investigates the development of a secondary general education school in respect to aims and objectives of Lithuanian education system, the reform directions, as well as other factors determining its formation, development, and change under the changing political, social, economic, and cultural life conditions of the county. The supplied materials aim to deliver a multifaceted analysis of a secondary general school of Independent Lithuania by looking at the purpose, structural changes, and education content reorganization directions, theoretical and practical problems of educational process organization when designing and reforming the Lithuanian system of education.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11485
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 11
Export: