Kainodara rinkos santykių formavimosi Lietuvoje laikotarpiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainodara rinkos santykių formavimosi Lietuvoje laikotarpiu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1993.
Pages:
194 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus technikos universitetas, 1993. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - parengti teoriškai pagrįstą vientisą kainodaros ir valstybinio kainų reguliavimo sistemą, naudotiną pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Disertacijos tyrimo objektas yra produkto (taip pat ir kontrakto) kainos nustatymo, valstybinio kainų reguliavimo pereinamuoju iš sovietinio tipo ekonomikos į rinkos ekonomiką laikotarpiu būdai ir metodai. Pirmajame disertacijos skyriuje nagrinėjami laisvos rinkos kainodaros ir sąnaudinės valstybinės kainodaros, būdingos sovietinio tipo ekonomikai, skirtumai, pagrindžiamas laisvų rinkos kainų efektyvumas ir jų būtinumas. Antrajame skyriuje pagrindžiamas rinkos sąlygomis naudojamų kainodaros metodų principinis pritaikomumas pereinamuoju į rinkos ekonomiką periodu, pasiūlomas jų panaudojimo tikslingumas įvairiose situacijose. Pateikiami valstybinio kainų reguliavimo būdai, kuriuos tikslinga panaudoti pereinant į rinkos santykius, pasiūlomi reguliavimo metodai, taikytini susiklosčius pereinamuoju periodu vienai ar kitai ekonomikos būklei. Trečiajame skyriuje pagrindžiamas rinkos sąlygomis naudojamų kontraktinės kainodaros principų tinkamumas pereinamuoju į rinkos santykius periodu, pateikiamos rekomendacijos gamybos kaštų bei pelno lygiui kontrakte įvertinti, kontraktams sudaryti ir kontrakto kainai nustatyti, susiklosčius įvairioms sąlygoms ūkyje pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Ketvirtajame skyriuje analizuojama kainodaros politika Lietuvoje nuo kainų liberalizavimo pradžios iki 1993 m., pateikiamos kainodaros tobulinimo Lietuvoje artimiausiu metu kryptys.

ENThe aim of the dissertation is to prepare a theoretically grounded integral system of pricing and state regulation of prices, which would be used during the period of transition to the market economy. The subject of the study is the ways and methods for setting of the price for a product (and a contract) and state regulation of prices during the time period of transition from the economy of the Soviet type to the market economy. The first chapter of the dissertation examines the differences between the pricing on the free market and cost state pricing, which was characteristic of the economy of the Soviet type and substantiates the efficiency of prices on the free market. The second chapter substantiates the principled application of the pricing methods, used in the market environment during the time period of transition to market economy and their usability in different situations, presents the ways of state regulation of prices, which are usable during the period of transition to market relations, suggests the regulatory methods, which should be applied in one or another state of economy, which may come into existence during the transitional period. The third chapter substantiates the suitability of the contract pricing principles, used in market conditions during the time period of transition to market relations, provides recommendations for evaluation of the level of production costs and profit in the contract, conclusion of contracts and setting the contract price in different conditions of economy during the time period of transition to the market economy. The fourth chapter provides an analysis of the pricing policy in Lithuania starting from the beginning of liberalization of prices till 1993 and presents the directions of improvement of pricing in Lithuania in the nearest future.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11481
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 18
Export: