Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas: disertacija
Alternative Title:
Networking and the Effectiveness of Process Changes
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
214 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologjos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
  • Dr. disert. santrauka: Networking and change effectiveness of processes Kaunas, 2007 33 p
  • Dr. disert. santrauka: Networking and change effectiveness of processes Kaunas, 2007 kompakt. diskas
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe siekiama suprasti, kaip procesai kinta, kaip jie gali būti keičiami planuotomis pokyčių iniciatyvomis. Vidiniai organizacijos tinklai organizacijų teorijoje laikomi svarbiu veiksniu įtakojančiu pokyčių rezultatyvumą. Darbo tikslas – nustatyti procesų dalyvių tinklaveikos ir organizacijos darbo procesų planuotų pokyčių rezultatyvumo sąsajas. Pirmoje darbo dalyje pagrindžiamos procesų dalyvių tinklaveikos raiškos prielaidos, tinklaveikos sąvoka, kaip tinklų formavimas (ryšių aibės keitimas bei tinklų įtakojimas) tikslingais veiksmais. Argumentuojamas požiūris į organizacijos procesus, kaip į kompleksines, vidinę struktūrą turinčias sistemas. Antroje dalyje argumentuojama, kad planuotų pokyčių kontekste darbo procesų dalyvių tinklaveikos priežastis, apsprendžiamas organizacijos darbo proceso kaitos specifikos, galima susisteminti į pokyčių interpretavimo, pokyčių atradimo ir pokyčių integravimo grupes. Darbe atskleidžiamas šių grupių turinys. Darbo procesų dalyvių tinklaveikos prisideda prie procesų pokyčių rezultatyvumo. Trečioje dalyje pagrindžiama atliekamo empirinio tyrimo, siekiant patikrinti problemos sprendimą nusakančias prielaidas. Atliktas empirinis tyrimas leidžia patvirtinti iškeltos mokslinės problemos sprendimą apibendrinančią tezę: intensyvi vidinė darbo proceso dalyvių tinklaveika (siekiant pokyčių interpretavimo, atradimo ir integravimo) prisideda prie rezultatyvių proceso pokyčių. [Iš leidinio]

ENThis work aims to describe process changes and how processes can be changed by using planned change initiatives. Organizational theory considers internal organizational networks to be very important in determining change effectiveness. The goal of the work is to define the interdependence between the networking of process parties and the effectiveness of planned changes in organizational operations. The first part of the work explains the preconditions for the networking of process parties, the definition of networking as the development of a network (making quantitative changes and influencing networks) for a purpose, and explains why organizational processes are viewed as complex systems with internal structures. The second part explains that in the context of planned changes, the reasons for the networking of the participants of work processes are determined by certain changes in organizational work processes and that these reasons can be classified into three groups: change interpretation, change identification and change integration. The work describes each of these groups. The networking of the participants of work processes contributes to better results of process changes. The third part explains the empirical research aimed at analyzing the preconditions for problem solutions. The empirical research confirms the statement summarizing the solution to a scientific problem: intensive internal networking of work process participants (aimed at change interpretation, identification and integration) leads to fruitful process changes.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11475
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 16
Export: