Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1995. Bibliografija ir rodyklė.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Informationsversorgung des litauischen Arbeitsmarkts Vilnius : [Vilniusser Universität], 1996 21 p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTDaktaro disertacijoje informacijos vadybos požiūriu tiriami Lietuvos darbo rinkoje vykstantys informacijos procesai. Didžiausias dėmesys skiriamas lokaliam darbo rinkos informacinio aprūpinimo lygiui, absoliutizuojant jo įtaką darbo rinkos informacinio aprūpinimo sistemai. Informacijos reiškiniai darbo rinkoje tiriami pagal šiuolaikinės informacijos vadybos nuostatas, atskleidžiant informacinės aplinkos vaidmens svarbą plėtojant Lietuvos darbo rinkos infrastruktūrą. Pirmajame darbo skyriuje aptariami Lietuvos darbo rinkos, kaip informacinio aprūpinimo objekto, veiksniai: praktinė darbo rinkos sampratos Lietuvoje specifika, Lietuvos darbo rinkos charakteristikos, ypatumai bei vystymosi tendencijos. Antrajame skyriuje pateikiamas Lietuvos darbo rinkos informacinio aprūpinimo komunikacinis ir struktūrinis modelis, aptariamos Lietuvos darbo rinkos informacinio aprūpinimo sferoje veikiančios institucijos, cirkuliuojantys informacijos srautai. Trečiajame skyriuje pateikiamas optimalus Lietuvos darbo rinkos komunikacinis modelis, sukurtas atsižvelgiant į darbo rinkos informacinio aprūpinimo komunikacinį ir struktūrinį modelį, suformuotą pagal darbo rinkos informacijos vartotojų informacijos poreikių teminius segmentus, numatomos konceptografinės horizontalios institucinės Lietuvos darbo rinkos informacinio aprūpinimo sistemos formavimo ir plėtros kryptys. Pateikiama modelinė darbo rinkos informacinio aprūpinimo institucinio vieneto informacijos paieškos sistema (IPS).

ENThe information processes of the Lithuanian labour market are researched in this doctoral thesis, from the point of view of information management. Most attention is paid to the level of information provision in the local labour market by maximising its influence on the information provision system in the labour market. Information phenomena in the labour market are researched according to contemporary information management provisions, disclosing the importance of the role of the information environment in developing the infrastructure of the Lithuanian labour market. The following factors of the Lithuanian labour market as an object of information provision are discussed in the first chapter of the paper: practical specificities of labour market perception in Lithuania; characteristics, particularities and development tendencies of the Lithuanian labour market. The second chapter examines: the communication and structural model of Lithuanian labour market information provision; institutions operating in the information provision area of the Lithuanian labour market; and circulating information flows are discussed. Chapter three provides an optimal communication model for the Lithuanian labour market, created with regard to a communication and structural model of labour market information provision, which was formed according to themed segments of the information needs of labour market information users, and concept-graphic horizontal institutional directions of Lithuanian labour market information provision system formation and development. It delivers a model of institutional unit information research system (IRS) of labour market informational provision.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11466
Updated:
2022-01-21 10:25:45
Metrics:
Views: 3
Export: