Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė civiliniame procese: klasikinė sistema ir reforma Lietuvos Respublikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė civiliniame procese: klasikinė sistema ir reforma Lietuvos Respublikoje: disertacija
Alternative Title:
Control of legitimacy and validity of court decisions in civil process: the classic system and the reform in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
148 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1996. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LT[...] XIX a. susiformavusių teismų sprendimų kontrolės formų tikslas buvo paprasto ir greitai veikiančio teisinio mechanizmo, įgalinančio patikrinti sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, sukūrimas. [...] Šiandieniniame civilinio proceso teisės moksle vyrauja dvi teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formų esmės teorijos – tai vieningo ir atskiro proceso teorijos. [...] Lietuvos civilinio proceso mokslo raida bei atitinkamų įstatymų analizė rodo, kad Lietuvai artimesnė yra atskirojo proceso teorija. [...] Klasikinėmis teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo formomis yra pripažįstama apeliacija ir kasacija (revizija). [...] Tarybiniame procese galiojusių teismų sprendimų kontrolės bruožai - tai rungtyniškumo principo apribojimai, dispozityviškumo principo apribojimai bei itin didelis prokuratūros organų vaidmuo. [...] Taigi, tarybiniame procese praktiškai neveikė devoliutyvinis principas. [...] Lietuvos teismų reforma vyksta daugybės teismų kūrimo kryptimi, o ne paprastos, kiekvienam žmogui suprantamos ir greit funkcionuojančios teismų sistemos kryptimi. [...] Priėmus 1994 m. lapkričio 8 d. LR CPK pataisas, buvo žengta klasikinių teismų sprendimų kontrolės formų link, įvedant apeliacinį ir kasacinį procesą. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The goal of the forms of control over court decisions that took shape in the 19th century was to create a simple and fast-acting legal mechanism that would enable checking the legitimacy and validity of the decisions. [...] The modern science of civil process law has two prevalent theories of the essence of the forms of control of legitimacy and validity of court decisions – those are the theories of uniform and separated process. [...] The evolution of the civil process science in Lithuania and analysis of respective laws show that the separate process theory is the closer for Lithuania. [...] Appeal and cassation are recognised classic forms of legitimacy and validity of court decisions. [...] The features of court decision control of the Soviet process included restrictions on the principle of competitiveness, the principle of dispositivity and extensive role of prosecution authorities. [...] Therefore, the principle of devolution had virtually no effect in the Soviet process. [...] The court reform in Lithuania is proceeding in the direction of creating many courts rather than in the direction of a fast-acting and comprehensible legal system. [...].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11465
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 37
Export: