Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos : bibliometrinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos : bibliometrinė analizė: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
171 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - VU. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Scientific schools of the Lithuanian chemists : bibliometrical approach Vilnius : [VU l-kla], 1996 13 p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama Lietuvos chemijos mokslo dokumentinę bazę išanalizuoti bibliometriniais metodais. Toks chemijos mokslo tyrimas Lietuvoje ir bibliotekininkystės istorijoje atliekamas pirmą kartą. Mokslo istorikai tyrinėjo šio mokslo ištakas bei perspektyvas Lietuvoje, tačiau tai dažniausiai būdavo aprašomojo pobūdžio darbai, grindžiami biografiniais faktais. Analizuojant dokumentų srautus kiekybiniais metodais gaunami rezultatai, kurie yra ir tikslūs, ir objektyvūs. Disertacijos tyrimo objektu buvo pasirinkta komunikacija Lietuvos chemijos moksle. Komunikaciniai ryšiai "mokytojas - mokinys" ir "kolegialūs" buvo tirti kiekybiniais metodais (mokytojo darbų citavimo, bendraautorystės bei vadovavimo disertacijai). Mokslinės mokyklos - tai grandis, kurios trūko Lietuvos chemijos 1940-1990 m. istorijos tyrinėjimuose. Darbe panaudoti tyrimo metodai sutapo su pasaulyje naudojamais bibliometrijos metodais: bibliografinių nuorodų statistinės analizės, referatinių žurnalų analizės, publikacijų, citavimo, skirstymo klasteriais bei rangais. Tyrime buvo taikytas socialinis-komunikacinis metodas. Pritaikius jį formaliajai komunikacijai buvo identifikuotos keturios Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos: akad. prof. Antano Purėno, akad. prof. Juozo Matulio, akad. prof. Jono Janickio bei prof. Arijano Prokopčiko. Taip pat buvo identifikuotos 109 chemikų socialinės grupės, kurios narius su mokytojais siejo bendros idėjos, tyrimo metodika. Esant palankioms kūrybinėms sąlygoms socialinės grupės gali peraugti į mokslines mokyklas. [Iš leidinio]

ENThe thesis seeks to analyse records of Lithuanian chemistry science with a help of bibliometric methods. Such research of chemical records is carried out for the first time in Lithuania and the history of library. Historians of sciences explored the sources and the perspectives of chemistry in Lithuania; however, their works were mainly descriptive surveys based on biographical facts. Analysing records with a help of quantitative methods, results are precise and objective. The thesis aims to analyse the communication in Lithuanian chemistry science. The author quantitatively researched communicative relationships of “teacher-student” and “collegial” types (quoting teacher’s works, co-authorship, and thesis supervision). Scientific schools are those chain elements that miss in surveys of Lithuanian chemical history of 1940-1990. The author of the paper uses world-known bibliometric research methods: statistical analysis of bibliographic references, analysis of research magazines, publications, quoting, distribution clusters, and ratings. The author applied social communication method in order to research formal communication of the area in question. It identified four scientific schools of chemistry in Lithuanian: Acad. Prof. Antanas Purėnas, Acad. Prof. Juozas Matulis, Acad. Prof. Jonas Janickis, and Prof. Arijanas Prokopčikas. The author detected 109 social groups of chemists whose members were related to their teachers by common ideas and research methodologies. In presence of favourable creative conditions social groups may grow into scientific schools.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11462
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 14
Export: