Investicinių projektų ekologinių pasekmių kompleksinis įvertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicinių projektų ekologinių pasekmių kompleksinis įvertinimas: disertacija
Alternative Title:
An Integrated Evaluation of Environmental Impact of Investment Projects
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
101 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio darbo tikslas - remiantis naujausiais pasaulio mokslininkų darbais išanalizuoti investicinių projektų ekologinių pasekmių vertinimo metodus, apibendrinti ir atrinkti tinkamiausius, pasiūlyti galimus šių metodų patobulinimus sudarančius prielaidas kompleksinio ekologinių pasekmių įvertinimo metodikos paruošimui ir praktiniam panaudojimui. Darbe išnagrinėtos investicinių projektų ekologinių pasekmių įvertinimo metodų panaudojimo galimybės Lietuvoje ir atrinkti tinkamiausi ekonominiai ekologinių pasekmių įvertinimo metodai, t.y. tradicinių rinkų metodai, kurie naudojami, kai ekologiniai pokyčiai tiesiogiai įtakoja cirkuliuojančių prekių ir paslaugų kainų pasikeitimus. Pasiūlytas naujas ekologinių pasekmių įvertinimo metodas - bioįvairovės indeksacijos metodas, kuris išplečia tradicinės ekonominės išlaidų - naudos analizės taikymo ribas. Pasiūlyti modifikuoti projektų išlaidų - naudos analizės kriterijai, atspindintys ir ekologines projekto įgyvendinimo pasekmes. Darbe pateikta ekologiškai orientuotos Lietuvos energetikos plėtros projekto išlaidų - naudos analizė, kurioje įvertinta ekologinė nauda dėl kenksmingų išmetimų į atmosferą sumažėjimo.

ENThe key aim of this paper is to analyse methods used to evaluate environmental impact of investment projects, summarise these methods and select the most appropriate, suggest possible improvements to the existing methods which would provide a basis for elaborating a methodology for an integrated evaluation of environmental impact of investment projects and for its practical application. The paper analyses application possibilities of evaluation methods of environmental impact of investment projects in Lithuania and recommends the most economical methods, i.e. methods of traditional markets which are applied when environmental changes directly affect changes in prices of goods and services in circulation. It suggests a new method for evaluating environmental impact – the biodiversity indexation method which expands the scope of the traditional costs-benefits analysis. It suggests modified project costs-benefits criteria reflecting environmental impact of project implementation. The paper presents a costs-benefit analysis of environmentally-friendly Lithuanian energy development project which appraises environmental benefit of reduced harmful emissions into the atmosphere.

Related Publications:
The Use of data envelopment analysis for selection of investment objects / Daiva Rimkuvienė. Ekonomika. 2004, t. 66, p. 99-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11442
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 11
Export: