Įmonių integracija į tarptautines verslo sistemas : koncepcijos formulavimas ir pritaikymas sektoriaus analizei : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių integracija į tarptautines verslo sistemas : koncepcijos formulavimas ir pritaikymas sektoriaus analizei: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
164 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1996. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas yra suformuluoti įmonių integracijos į tarptautines verslo sistemas teoriją ir pritaikyti ją tam tikro sektoriaus analizei, tiksliai nurodant faktorius, kurie įtakoja tam tikros strategijos pasirinkimą. Disertacijoje išanalizuota visa eilė verslo teorijų, kurios sudarė pagrindą įmonių integracijos į tarptautines verslo sistemas koncepcijai. Tyrimo naujumą sudaro tai, kad esamos teorijos integruojamos į vieną sistemą, kurioje kiekviena teorija, būdama sistemos dalimi, priklausoma nuo kitų sistemos dalių, įgauna naują reikšmę. Visos darbe panaudotos teorijos išlaiko savo identitetą, tačiau ryšiai tarp šių teorijų yra autoriaus interpretacija. Disertacijoje išanalizuota, kaip verslas organizuojamas Lietuvos įmonėse, pasiūlytos trys strateginės alternatyvos Lietuvos įmonėms integruojantis į tarptautines verslo sistemas. Antroje darbo dalyje pasiūlytos teorijos pagrindu buvo sukurti sektoriaus analizės metodai ir, remiantis šiais metodais, buvo nustatyti faktoriai, kurie įmonėje lemia integravimo strategijos pasirinkimą. Analizuotas Lietuvos elektronikos ir elektros inžinerijos sektorius, sudarantis nemažą dalį šalies ekonomikos, įvertinant įmonių vietą rinkoje, jų turimus pranašumus, sugebėjimą mokytis. Trečioje darbo dalyje sistematizuotos integravimosi į verslo sistemas galimybės ir nustatyti pagrindiniai faktoriai, lemiantys integravimo strategijų pasirinkimą. Siūloma koncepcija yra naudinga tiek kompanijoms, kurios siekia lyderystės rinkoje, tiek toms, kurios priklauso nuo didesnių kompanijų. Todėl siūloma teorija yra labai naudinga Lietuvos įmonėms analizuojant jų tarptautines strategijas.

ENThe purpose of the research is to develop a theory on the integration into international business structures and apply it for the analysis of certain sector precisely indicating factors of selecting certain strategy. The author of the thesis analyses a number of business theories that constitute a basis for a concept of the integration into international business structures. The newness of the research is determined by the fact that existing business theories are integrated into a single system, where each theory acquires a new meaning as a part of the whole only and depends on the others. All the theories used in the paper maintain their identity; however, the relationship between them is interpreted by the author. The thesis analyses the organisation of business in Lithuania; it suggests three strategic alternatives for Lithuanian companies to integrate into international business structures. On the basis of suggested theory, the second part of the paper works out sector analysis methods used for identifying factors that influence the choice of corporate international integration strategy. The author of the paper analyses electronics and electrical engineering sector, which comprises a major part of national economy, taking into consideration market positions, advantages, and learning abilities of the companies. The third part generalises the possibilities of integration into international business structures and sets the main factors determining the selection of integration strategies. The proposed concept is useful for both types of companies: those who seek the position of a market leader and those who remain dependant on larger participants. Therefore the proposed theory should be useful to Lithuanian companies for the analyses of their international strategies.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11432
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 16
Export: