Aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko naudojimo tyrimų Lietuvoje genezė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko naudojimo tyrimų Lietuvoje genezė: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
112 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAukštosios mokyklos dėstytojo veiklos išskirtinumas, reikšmingumas, atsakingumas bei specifiškumas dabartiniame besitransformuojančiame aukštajame moksle ir besikeičiančioje socialinėje ekonominėje Lietuvos situacijoje reikalauja detalios šios visuomenės grupės analizės. Disertacijoje dėstytojų laiko naudojimo aspektai analizuojami per racionalaus žmogiškųjų išteklių valdymo prizmę, nes tik optimali įvairių žmogiškųjų veiklų sąveika užtikrina harmoningos asmenybės vystymąsi ir kartu sėkmingą bei visuomenei naudingą žmogaus darbinę veiklą. Autorės nuomone, svarbu teoriškai ir praktiškai, remiantis jau atliktais dėstytojų laiko naudojimo tyrimais, išnagrinėti dėstytojų veiklą sinchroniniu ir diachroniniu laiko aspektais bei įvertinti šios visuomeninės grupės veikos ypatybes dabartiniu metu, nes tik tuomet bus galima numatyti šios visuomeninės grupės laiko naudojimo tyrimų tobulinimo galimybės ir gairės. Disertacijoje siekiama nustatyti ir pagrįsti pagrindinius dėstytojų laiko naudojimo rodiklius, kuriais remiantis būtų galima gauti kiek galima pilnesnį dėstytojų laiko naudojimo vaizdą ir jo pokyčius laikui bėgant. Tyrimo tikslas: atlikti aukštosios mokyklos dėstytojų laiko naudojimo tyrimų Lietuvoje genezės analizę. Tyrime buvo remtasi prielaida, jog nė vienas iki šiol atliktas aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko naudojimo Lietuvoje tyrimas pilnai neatspindi šios visuomeninės grupės narių laiko panaudojimo. Darbe buvo taikomi teorinės analizės ir apibendrinimo, lyginamosios analizės ir dokumentinės analizės metodai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENDue to the significance, the responsibility, and the specificities of activities carried our by higher school lecturers in currently transforming higher education system and changing socio-economical situation in Lithuania, this group of pedagogues calls for more detailed analysis. The thesis analyses various aspects of the use of lecturers' time through the perspective of rational human resource management; since only optimal distribution between various human activities ensures personal harmony and successful society-oriented work. In the opinion of the author, it is important to theoretically and practically analyse activities of higher school lecturers, with reference to previous studies on the use of lecturers’ time, from synchronic and diachronic aspects of time, and assess particularities of current activities of this social group; only then it would be possible do determine possibilities of and set guidelines for more detail studies in the area of using high school lecturers’ time. The thesis aims to define and ground the main indicators measuring the efficient use of lecturers’ time; they will help to get the extensive view on how lecturer's time is being used and how it changes in a course of time. The purpose of this research is to analyse the genesis of studies carried out in regards to the use of lecturers' time in Lithuanian. The author assumes that none of the studies carried out completely reflects the real use of time by this social group. The research involves the following methods: theoretical analysis, generalisation, comparative analysis, and documentation analysis.

Related Publications:
Laisvalaikis: kai kurios tyrimų kryptys ir problemos / Antanas Kličius. Iš Lietuvos sociologijos istorijos. Kn. 2 / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999. P. 199-212.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11429
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 7
Export: