Apskaitos kompiuterizavimo metodiniai ir technologiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskaitos kompiuterizavimo metodiniai ir technologiniai aspektai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
141 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTVienas iš būdų racionaliai ir taupiai naudoti darbo, materialinius ir piniginius išteklius ir didinti gamybos efektyvumą yra valdymo ir kontrolės darbuotojų aprūpinimas operatyvia ir patikima informacija. Tai įgyvendinti gali padėti kompiuterinė technika. Viena iš mažo kompiuterių panaudojimo efektyvumo priežasčių yra taikomos netobulos duomenų tvarkymo technologijos, dėl ko nepilnai panaudojamos kompiuterių techninės galimybės ir žemas apskaitos bei skaičiavimo procesų automatizavimo lygis. Tyrimo tikslas - ištirti apskaitos automatizavimo teorinius bei praktinius klausimus ir pateikti pasiūlymus apskaitos automatizavimui tobulinti bei įmonių informaciniam aprūpinimui gerinti. Tyrimo objektas yra apskaitos automatizavimo projektavimas ir diegimas, remiantis Lietuvoje dažniausiai naudojamais apskaitos automatizavimo projektais ir įmonėmis, kuriose automatizuota apskaita diegiama. Darbe įrodyta, kad skaičiavimo technika nėra vien tik priemonė, mažinanti bei lengvinanti apskaitos darbą, o ji aktyviai veikia apskaitos formų raidą - ir kuo tobulesnė skaičiavimo technika, tuo didesnė jos įtaka apskaitos formų raidai. Atlikti tyrimai parodė, kad skaičiavimo technikos naudojimas apskaitos darbe daro didelę įtaką apskaitos organizavimui, ypač darbo pasiskirstymui tarp apskaitos darbuotojų, įmonės informacinio aprūpinimo sistemai. Darbe pateikti automatizuotos apskaitos projektavimo metodiniai nurodymai, pagrįstas integruotas apskaitos duomenų tvarkymas. Darbe nustatytos apskaitos formų tobulinimo naudojant kompiuterius, tendencijos, kritiškai įvertinti apskaitos automatizavimo projektai, pateikta integruoto duomenų tvarkymo metodika.

ENOne of the ways to rationally and economically use labour, material, and financial resources as well as increase production efficiency is fast provision of reliable information to managerial and supervisory personnel. This may be achieved with a help of computer systems. One of the reasons why computer systems are not sufficiently used is the incompletion of data management technologies applied; this prevents from employing technical possibilities of computer systems at full extend and keeps the automation of bookkeeping and accounting in a low level. The objective of this research is to explore theoretical and practical issues in the area of automating bookkeeping and accounting processes as well as to deliver proposals on improving the automation of bookkeeping and accounting operations as well as the information provision of the companies. The research analyses the design and the implementation of automated bookkeeping and accounting systems with reference to the most popular projects in Lithuania and looks at the companies that are implementing automated bookkeeping and accounting systems. The author of the paper proves that computer systems do not only reduce and facilitate bookkeeping and accounting work, but also affect the development of bookkeeping and accounting forms – the more advanced computer equipment the greater influence on the development of bookkeeping and accounting forms. The research carried out shows that the use of computers systems in bookkeeping and accounting operations greatly influence the organisation of bookkeeping and accounting in a company, especially the distribution of work between bookkeeping and accounting employees as well as the information provision. The research delivers methodological instructions on designing the automated bookkeeping and accounting system, and substantiates the integrative management of bookkeeping and accounting data. The paper determines tendencies present in the development of bookkeeping and acco.

Related Publications:
Analyse EDV-gestützter Buchfuhrungsprogramme in landwirtschaftlichen Betrieben / Reiner Doluschitz, Vilija Jucevičienė. Inžinerinė ekonomika. 2001, Nr. 3 (23), p. 29-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11426
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 20
Export: