Ūkininko ūkio dydžio ir gamybinės krypties ekonominis pagrindimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkininko ūkio dydžio ir gamybinės krypties ekonominis pagrindimas: disertacija
Publication Data:
[Kaunas], 1995.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio akademija, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama dalis problemų, kurios trukdo sėkmingai ūkininkauti - tai ūkio dydžio ir gamybinės krypties pasirinkimas, būtinos gamybinės-techninės bazės formavimas, investicijų poreikis, darbo jėgos panaudojimas, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus. Disertacijos tyrimų tikslas - ekonomiškai ir finansiškai įvertinti ūkininkų ūkių būklę, jų ekonominio ir finansinio vystymo galimybes, parengiant modelinių ūkių variantus. Tyrimo objektas - 80-ties Kauno rajono ūkininkų ūkių gamybinė-finansinė veikla. 15 ha, 30 ha, 45 ha kiaulių-pieno-javų, pieno-javų, daržovių-galvijų, javų-cukrinių runkelių, javų-bulvių, javų-linų-bulvių gamybinės krypties ūkininkų modelinių ūkių ekonominis pagrindimas. Pirmoje disertacijos dalyje analizuojamos ūkininkavimo formos, individualaus ūkininkavimo tikslai, privalumai, žemės įsigijimo formos, ūkių kūrimosi etapai, ūkininkų ūkių grupavimas pagal kūrimosi laiką ir ūkininkų užimtumą, ūkininkų ūkių specializavimasis, kooperavimasis ir gamybinės veiklos planavimas. Antroje dalyje pateikti Lietuvos ūkininkų ūkinės veiklos rodikliai, taip pat parodyti Kauno rajono ūkininkų ūkinės veiklos rezultatai. Trečioje projektinėje dalyje ūkininkų modelinių ūkių dydžio ir gamybinės krypties įtaka jo ekonominei būklei. Šioje dalyje nagrinėti tokie klausimai: modelinio ūkio dydis ir gamybinė kryptis, gyvulių bandos struktūra, suformuota energetinė, techninė ir gamybinė bazė, suplanuotos žemės ūkio produkcijos gamybos ir pardavimo apimtys, ir apskaičiuotas ūkininkų modelinių ūkių ekonominis efektas ir efektyvumas. Darbe parinkti ekonomiškai pagrįsti skirtingų krypčių ūkininkų modelinių ūkių deriniai.

ENThe thesis analyses problems on way to successful farming: selecting the farm size and production direction, forming the necessary production/technical base, financing, using the labour force in compliance with the laws and subsequent regulations in force, etc. The objective of the thesis is to assess the state of farms economically and financially, and evaluate their possibilities for economical and financial growth by developing several alternatives of model farms. The author researches economic activities of 80 farms in Kaunas District and aims to ground economically the following models of farming: 15 ha, 30 ha, and 45 ha farms of the following types: diary, swine breeding, and grain production; diary and grain production; vegetable production and cattle breeding; grain and sugar beet production; grain and potatoes production; and grain, linen, and potatoes production. The first part of the thesis analyses the forms of farming, objectives and advantages of individual farming, land acquisition forms, phases of establishing farms, grouping of farms according to the time of their establishment and the occupation of farmers, the specialisation of farms, the cooperation of farmers, and production activity planning. The second part delivers the indicators of Lithuanian farming as well as the results of farming activities in Kaunas District. The third part of the project analyses the influence of a size and production direction on economic activities of model farms. It discusses such issues as the size and production direction of model farms, the structure of herds, power network, technical and production base, planned volumes of production and sales, and the estimated economic effect as well as the effectiveness of model farms. In the paper, the author chooses combinations of economically grounded model farms with various production directions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11425
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 12
Export: