Alkoholis ir mirtingumas Lietuvoje: epidemiologiniai, socialiniai ir teisiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkoholis ir mirtingumas Lietuvoje: epidemiologiniai, socialiniai ir teisiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Alcohol and Mortality in Lithuania: Epidemiological, Social, and Legal Aspects
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (biomed. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, Statistikos departamento duomenimis, 2000 metais 344 žmonės mirė atsitiktinai apsinuodiję alkoholiu, 311- nuo alkoholinės kepenų cirozės. Šių netekčių priežastis buvo alkoholis. O kiek dar nužudytų, nusižudžiusių ir kitų alkoholio paveiktų nelaimingų atsitikimų. Nors mirtingumo statistika yra svarbus gyventojų sveikatos rodiklis, ji negali apibrėžti, kokie yra alkoholio vartojimo ypatumai visuomenėje. Šiuos ypatumus galima būtų nustatyti atliekant tam tikros atrinktos visuomenės dalies anketinę apklausą, tačiau apklausti visą visuomenę reprezentuojančių imtį būtų itin brangu. Todėl šiame darbe apklausiama organizuota žmonių grupė, dėl kurios alkoholio vartojimo kyla rizika visuomenei- tai Pravieniškių II sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijos nuteistieji. Darbo tikslas- įvertinti epidemiologinę su alkoholiu susijusio mirtingumo ir mirtingumo dėl išorinių priežasčių situaciją 1990-1995 m., nustatyti padidintos rizikos kontingento alkoholio vartojimo ypatumus, apžvelgti Lietuvos alkoholio kontrolės politiką atkūrus Nepriklausomybę bei siūlyti profilaktikos priemones. Apklausoje anonimiškai dalyvavo 2000 respondentų. Tyrimo rezultatai parodė, kad dideli alkoholio kiekiai yra siejami su žemu išsilavinimo lygiu, nedarbingumu, ankstyvu alkoholio vartojimu, alkoholio problemos šeimoje, artimais draugais; alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų keitimas turi būti siejamas su rimta įstatymo ekspertize ir atitikti visuomenės poreikius, o ne atskirų politikų ar interesų grupių tikslus. [Iš leidinio]

ENAs per data of the Department of Statistics, 344 people died of accidental alcohol poisoning in Lithuania during the year 2000, while 311 people died of alcohol-related hepatic cirrhosis. Alcohol served as the cause for these losses. Besides, we should not forget adding all murders, suicides, and other alcohol-related accidents. Although mortality statistics is an important health indicator of residents, it can not define the peculiarities of alcohol consumption in the society. These peculiarities could be identified with the help of a questionnaire used in a specific selected group of the public, although interviewing a representative scope of would be very expensive. Therefore, this work interviews an organized group of people who create risk to the society due to alcohol consumption, i.e. inmates of the Pravieniškės 2nd correction house-open colony. The aim of the paper is to assess the epidemiologic situation of alcohol consumption related mortality due to external causes during the period of 1990-1995, identify alcohol consumption peculiarities of the increased risk group, review the Lithuanian alcohol control policy following restoration of Independence, as well as offer preventive measures. 2000 respondents participated in the anonymous survey. The survey results revealed that large alcohol quantities are related to low level of education, unemployment, start alcohol consumption in early-age, alcohol-related problems in family and in the circle of friends. Amendment of alcohol control law has to be related to serious expertise of the law in order to answer to the needs of the society rather than aims of some politicians or stakeholders.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11424
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 26
Export: