Lietuvos gyventojų sovietinis genocidas 1940-1958 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų sovietinis genocidas 1940-1958 metais: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
156 lap + lap. 157-333
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPradedant 1940 metais, lietuvių tauta patyrė didelių sukrėtimų – okupuota nepriklausoma valstybė, vienas kitą keičiantys okupantai vykdė Lietuvos žmonių naikinimo politiką, kurią galima apibūdinti vienu žodžiu – genocidas. Disertaciją sudaro dvi dalys: 1) Valstybės ir tautos naikinimas pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940–1941); 2) Sovietinis genocidas 1944 – 1958 metais. Pirmojoje dalyje detaliau nagrinėjamas sąlygų paruošimas Sovietų Sąjungos NKVD filialo įsteigimui ir veikimui, pirmieji masiniai areštai, totalinis sekimas ir pasirengimas masinėms genocidinėms akcijoms, kalinių ir civilių gyventojų naikinimas pirmosiomis karo dienomis. Atskirai nagrinėjama lietuvių naikinimo lageriuose ir tremtyje (1941–1944 m.) problema. Antrojoje dalyje atskleidžiamas lietuvių žudynių 1944 m. gruodžio mėn. mechanizmas, karinių-baudžiamųjų operacijų ir MVD-MGB agentūros veiksmų, masinių trėmimų, Lietuvos gyventojų naikinimo kalėjimuose ir GULAG-e aplinkybės, metodai ir pasekmės.

ENStarting from the year 1940, the Lithuanian nation experienced a number of stresses: the independent state was occupied and rotating occupants performed extermination policy which might be defined by one word – genocide. The thesis consists of two parts: 1) The extermination of the state and the nation during the years of the first Soviet occupation (1940-1941); and 2) The Soviet genocide during 1944-1958. The first part explicitly analyses the preparation for establishing the NKVD branch, the first mass arrests, overall spying and preparing for mass genocide campaigns, as well as the extermination of prisoners and civil people during the first days of the war. The problem of exterminating Lithuanians in labour camps and exile (1941-1994) is described individually. The second part discloses the mechanism of mass killing observed in Lithuania in December 1944; it describes the circumstances, the methods, and the consequences of military punitive operations, actions of MVD-MGB, mass exile, and extermination of Lithuanian citizens in prisons and gulags.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11419
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 36
Export: