Indiškojo idealizmo recepcija XX a. pradžios lietuvių literatūroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Indiškojo idealizmo recepcija XX a. pradžios lietuvių literatūroje: disertacija
Alternative Title:
Reception of Indian Idealism in the Lithuanian Literature of the Early 20th Century
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
283 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - VU. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Reception of the Indian idealism in Lithuanian literature at the beginning of the twentieth century Vilnius : [Vilnius Univ.], 1996 26 p
Summary / Abstract:

LTRomantizmas reabilitavo „pagonybę“ ir „ereziją“. Šios nuostatos būdavo stiprinamos Rytų filosofijos argumentais, taip pat ir indų idealizmu, kuris buvo suformavęs nuoseklias racionalizuoto chtonizmo ir mistinio gnozio sistemas, artimas atitinkamiems Vakarų sąmoningumo tipams. Apžvelgus XX a. pradžios lietuvių literatūros procesą, pastebėtas krikščioniškosios ir chroninės pasaulėjautos dominavimas. Gnostinio mentaliteto požymiai yra palyginti reti – tai galima paaiškinti intelektualinės tradicijos stoka, gamtiškai ir religiškai orientuotos sąmonės konservatyvizmu, tradicionalizmu. Chroninių elementų gausa argumentuotina agrarine lietuvių kultūros kilme, taip pat gyva kaimo gyvenimo patirtim, kuri būdinga šio laikotarpio lietuvių rašytojams. Chtininė tendencija ypač ryški romantinė pakraipos rašytojų kūryboje ir pasireiškia gamtiškumo ir etniškumo semantikos aktualizavimu. Viena svarbiausių temų – gyvybės regeneracijos tema, animistinės mitologijos sąmonės išraiška, artima samsariniam pasaulio modeliui.

ENRomanticism has rehabilitated “paganism” and “heresy”. This attitude was strengthened by the arguments of Oriental philosophy and Indian idealism as well, which has shaped consistent systems of rationalised chtonism and mystic gnosis that are close to respective Western types of consciousness. Having reviewed the Lithuanian literary process of the early 20th century, the domination of Christian and chronic Weltanschauung has been noticed. The signs of Gnostic mentality are rather rare and it can be explained by the lack of intellectual tradition and traditionalism and conservatism of the consciousness that is oriented towards nature and religion. Abundance of chronic elements could be reasoned by the agrarian origin of the Lithuanian culture as well as living experience of life in the countryside which is characteristic to the Lithuanian writers of this period. Chthonic trend is especially obvious in the works of romantic writers and is expressed by putting emphasis on the semantics of nature and ethnicity. The topic of regeneration of life, the expression of consciousness of animistic mythology which is close to the samsara model of world is one of the most important.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11417
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 12
Export: