Naratyvumas muzikoje: Broniaus Kutavičiaus operos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naratyvumas muzikoje: Broniaus Kutavičiaus operos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
xii, 293 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 1996. Bibliografija ir pavardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe pasitelkiant naratyvinę analizę nagrinėjamos Broniaus Kutavičiaus operos. Pirmojoje dalyje detaliau supažindinama su naratyvumo samprata ir įvairiomis jo formomis, kurios sudaro naratyvumo muzikoje modelį, nustatomas naratyvinės analizės rūšių pritaikymas muzikoje. Antroje darbo dalyje pateikiamos B. Kutavičiaus operų "Kaulo senis ant geležinio kalno" ir "Strazdas - žalias paukštis" muzikos diskurso analizės. Šie tyrimai grindžiami A. J. Greimo semeanalizės ir naratyvinės gramatikos adaptacijomis muzikai. Operų muzikos diskurso analizė atliekama pasitelkus analitinį taką, pagal kurį tyrimas pradedamas figūratyviniu analizės lygmeniu ir baigiamas giliuoju loginiu-semantiniu lygmeniu. Trečioje disertacijos dalyje į kompozitoriaus operas žvelgiama kaip į sudėtingą polidiskursinę visumą. Analizė atliekama pasinaudojant G. Genette ir C. Abbate, D. Bordwello ir A. Helbo naratyvinio pasakojimo teorijomis.

ENThe research analyses operas by Bronius Kutavičius using the method of narrative analysis. The first part presents the concept of narrativity and its forms that constitute the narrativity model in music, as well as identifies areas of applying methods of narrative analysis in music. The second part presents the analysis of a musical discourse to the operas by B. Kutavičius “The Bone Man on an Iron Mountain” (Kaulo senis ant geležinio kalno) and “A Thrush is a Green Bird” (Strazdas - žalias paukštis). The research is grounded on the adaptation of seme-analysis and narrative grammar to the music by J. Greimas. The analysis of the musical discourse is carried out using analytical path which specifies the course of analysis – from figurative to deep logical-semantic level. The third part highlights the operas of the composer being as one complicated poly-discursive entity. The analysis is carried out using narrative story theories by G. Genette and C. Abbate, D. Bordwell, and A. Helb.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11416
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 14
Export: