Našlaitės vestuvinės dainos lietuvių vestuvinių dainų kontekste: žanro identifikavimas ir melodijų tipologija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Našlaitės vestuvinės dainos lietuvių vestuvinių dainų kontekste: žanro identifikavimas ir melodijų tipologija: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LT“Iš visų našlaičių dainų išsiskiria vestuvinės. Jų yra tarp sutartuvių, mergvakario bei jaunosios graudinimo dainų.“ Nuo kitų vestuvinių dainų jos pirmiausia skiriasi tekstais. „Jos nesusijusios su jaunystės laisvės praradimais, supriešinimu tarp gero gyvenimo pas motinėlę ir vargingos dalios pas anytėlę. Našlaitė nerimauja dėl kitų gyvenimo realijų: jai maža dovanėlių, kraičio, dalies; ji neturi tėvų, kurie galėtų suteikti palaiminimą, tinkamai suruošti vestuves, galiausiai, išrinkti geresnį bernelį.“ Nagrinėjant našlaitės dainų tipologiją, išsiskiria apeiginiai ir neapeiginiai lyriniai pavyzdžiai. „Apeiginių dainų tarpe matyti dvi melodikos rūšys – Rytų Lietuvos ir Vakarų Aukštaitijos. Jos turi gan ryškius lokalinius bruožus. Pirmieji – užrašyti su didesniu variantų kiekiu, sutinkami ir su kitos tematikos, dažniausiai vestuviniais tekstais. Jų yra ir baltarusių tautosakoje. Antrieji – tai daugiau pavienės melodijos ar turinčios nedaug variantų. Apeiginės funkcijos neturinčios, ar ją prarandančios dainos dažniausiai nepasižymi regioninėmis savybėmis.“ „Melodikos tipologija, parodanti apeiginių melodijų išlaikymą ne tik našlaitei skirtose, bet ir kitose svarbiose apeigose, leidžia kelti hipotezę, kad našlaitės dainos tolygiai pasiskirsto svarbiausių apeigų momentuose ir yra vienodai reikšmingos. Jos dainuojamos pagal situaciją, pasikeičiant su kitomis dainomis ar net jų vietoje. Tipologija leidžia daryti prielaidą, kad vestuvių našlaitės dainos yra tik išskirtinės tematikos vestuvinių dainų grupė, prisitaikanti prie apeiginės situacijos, kai nėra svarbių tos apeigos dalyvių.“.

EN“Bridal songs are the most distinguishing ones from all songs of orphan girls. They are met among agreement, bridal shower, and bride melting songs.” They differ from other bridal songs primarily by texts. “They are not related to the loss of freedom, the contradiction between good life in parent’s house and poor fate living with the mother in-law. The orphan girl worries about other realities: her gifts, dowry, and heritage are poor; she does not have parents who could bless her, prepare proper wedding, and, finally, choose a better husband.” Analysing the typology of orphan girl songs, ritual and non-ritual lyric examples are distinguished. “Two types of melodies can be seen among ritual songs – Eastern Lithuanian and Western Highlander. They possess quite bright local features. The first ones are written in more versions and can be identical to texts of other type songs – most often to bridal songs. They can also be found in Belarusian folklore. The second ones feature more single melodies and do not have many versions. Often, the songs that do not have ritual function or have been lost it do not possess regional particularities.” “The typology of melodies, showing the survival of ritual melodies in rituals for an orphan girl and in other important rituals, allows making a hypothesis that orphan girl songs are equally distributed among the most important rituals and are equally meaningful. Their singing depends on a situation; they are sung in rotation with other songs or even instead of them. The typology allows making an assumption that bridal orphan songs belong to a group of exceptional bridal songs which are adjusted to particular ritual situation when the main participants of this ritual are absent.”.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11398
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 18
Export: