Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392-1430): paleografinė studija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392-1430): paleografinė studija: disertacija
Alternative Title:
Gothic Script in the Office of Lithuanian Grand Duke Vytautas (1392-1430): A Palaeographic Study
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
239 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos istorijos institutas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392-1430): paleografinė studija Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1998 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje paleografiniu aspektu nagrinėjamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje vartotas gotikinis kursyvas. Jis suprantamas ir kaip vienas svarbiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lotyniškosios kultūros segmentų, ir kaip neatsiejama vėlyvųjų viduramžių gotikinio kursyvo dalis, vertinamas kaip savą problematiką ir tyrimų metodiką turintis studijų objektas. Vytauto raštinėje vartotasis kursyvas pristatomas dviem skerspjūviais: kaip universali gotikinio kursyvo dalis, atspindinti ilgaamžę bendrąją jo (gotikinio kursyvo) raidą, ir kaip savą lokalinę raidą turintis sandas. Svarstomas jo tuolaikiškumas (t. y. to laiko gotikinio kursyvo raidos kontekste jis buvo senamadis, o gal atliepė įprastines ar itin naujoviškas tendencijas); nagrinėjama ar vyko jo kursyvas kaita, jei vyko, tai kokio pobūdžio. Atsakant į šiuos klausimus pateikiama išsami analizuojamo kursyvo majuskulinių ir minuskulinių raidžių paleografinė analizė, aptariami jų chronologinės apibrėžties ypatumai, daugiavariantiškumas ir kita. Ši analizė leidžia sudaryti Vytauto raštinėje vartoto gotikinio kursyvo paleografinę charakteristiką bei apibūdinti jį to laiko raštinių rašto kontekste. Darbe taip pat aptariama didžiojo kunigaikščio dokumentikos (dokumentų ir laiškų) puošyba, raštininkų raštas (ranka), vartotos santrumpos ir skaičiai. Pagal šį darbą, jį papildžius ir pataisius 2007 m. paskelbta monografija R. Čapaitė, Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje. [Iš leidinio]

ENThe thesis applies a palaeographic approach to analyse the Gothic cursive script used in the office of Lithuanian Grand Duke Vytautas. This script is seen both as one of the most important segments of the Latin culture in the Grand Duchy of Lithuania and as an inseparable part of the Gothic cursive script of the late Middle Ages, and is evaluated as a subject of studies with its own problems and research methods. The cursive script used in the office of Vytautas is presented along two cross-sections: as a universal part of the Gothic cursive script reflecting its long general development, and as a component with its own local evolution. The paper analyses the script’s modernity (i.e. whether it was outdated within the context of evolution of the then Gothic cursive script, or whether it responded to common or particularly innovative trends), changes of the script, if any, and the nature of those changes. In response to these questions, the paper presents detailed palaeographic analysis of the majuscule and minuscule letters, and discusses the features of their chronological boundaries, variety, etc. This analysis allows drafting the palaeographic characteristics of the Gothic cursive script used in the office of Vytautas and defining it within the context of the official script of that time. The thesis also explores decorations of documents (documents and letters) of the Grand Duke, the (handwritten) script of scribes, and acronyms and numbers used. Based on the thesis with updates and revisions, 2007 saw the issue of R. Čapaitė’s monograph The Gothic Cursive Script in the Office of Lithuanian Grand Duke Vytautas.

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV-XVII a / Daiva Narbutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 245 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11387
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 69
Export: