Daiktavardžių linksniavimo sistema XVII amžiaus Rytų Lietuvos (Vilniaus vyskupijos) autorių raštuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžių linksniavimo sistema XVII amžiaus Rytų Lietuvos (Vilniaus vyskupijos) autorių raštuose: disertacija
Alternative Title:
Noun Declension System in the Scripts of the Authors of Eastern Lithuania (Vilnius Bishopric) of the 17th C
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
104 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.). - Vytauto Didžiojo universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDaiktavardžių linksniavimo sistema XVII a. rytų Lietuvos (Vilniaus vyskupijos) autorių raštuose nėra plačiai tyrinėta. Šiam darbe siekiama pateikti istoriškai įvertintą daiktavardžių, vartotų pagrindinėse XVII a. Vilniaus vyskupijos knygose, linksniavimo sistemą. Daiktavardžių linksniavimo analizė rodo, kad daiktavardžių paradigmose gana gausiai išlaikyta paveldėtoji, fonetiškai nepakitusi ar tik nežymiai tepakitusi baltų fleksija. Tyrinėjamuose tekstuose buvo vartojama paveldėtoji fleksija su specifine rytų aukštaičių fonetika. XVII a. rytų Lietuvos (Vilniaus vyskupijos) autorių raštuose daiktavardžių linksniavimas pasižymi įvairavimu, atsiradusiu dėl įvairių linksniavimo tipų mišimo. Autorių gimtųjų šnektų elementai greičiau traktuotini kaip nenorminiai.

ENThe noun declension system in the scripts of the authors of Eastern Lithuania (Vilnius bishopric) has not been thoroughly analyzed. The work aims at providing historically evaluated declension system of nouns that were employed in the main books of Vilnius bishopric in the 17th century. The analysis of noun declension shows that the noun paradigms have rather vastly preserved the inherited unchanged or slightly changed Baltic flexion. The texts concerned employed the inherited flexion with specific phonetics of eastern Upper Lithuanians. The noun declension in the scripts of the authors of eastern Lithuania (Vilnius bishopric) of the 17th c. is characterised by a variety that occurred due to the mix of declension types. The elements of the native subdialects of the authors should rather be treated as non-standard.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11385
Updated:
2022-03-05 13:04:18
Metrics:
Views: 31
Export: