Žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimai rusų kalboje (žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimai rusų kalboje (žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.). - Vilniaus universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama terminija, susijusi su žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimais rusų kalboje. Tyrimo tikslas - nurodytos leksinės grupės rekonstrukcija semantikos ir žodžių darybos atžvilgiu. Tyrimo metu buvo nustatoma nagrinėjamos grupės sudėtį, naudojant rusų tarmių žodynų bei literatūrinių paminklų medžiagą. Lyginamojo istorinio ir vidaus rekonstrukcijos metodų būdu buvo nustatytas analizuojamos grupės senumas, jos vystymosi kryptys, atlikta chronologinių sluoksnių stratifikacija. Atliktas visų terminų žodžių darybos bei semantikos rekonstrukcija atsižvelgiant į slavų ir indoeuropiečių foną, nustatyti nominacijos principai. Pirmame disertacijos skyriuje aprašoma rytų slavų anatominių žinių raida, pagrįsta istorijos ir archeologijos duomenimis. Antrasis skyrius susideda iš penkių dalių, kuriose pateikiama penkių leksinių grupių - pilvo, skrandžio, kepenų, inkstų ir visus organus apibendrinančių pavadinimų - diachroninė lingvistinė analizė. Kiekvieno žodžio nagrinėjimas, atliekamas plačiame slavų bei indoeuropiečių kalbų fone, yra pateiktas kaip atskiras etimologinis etiudas. Pagrindiniais medžiagos šaltiniais tapo atskirų tarmių etimologiniai žodynai, rašytiniai paminklai: senoji rusų literatūra apie anatomiją ir kulinariją, medicinos patarimų rinkiniai, etnografinė medžiaga.

ENThe thesis analyses terms related to Russian names for internal organs in humans and animals. The purpose of the research is the reconstruction of an indicated lexical group from semantical and word derivation point of view. The research aimed to identify the composition of the group analysed using dictionaries of Russian dialects and materials of literary monuments. The age of the group analysed and directions of its development were identified using comparative historic and interior reconstruction methods; the job involved the stratification of chronologic layers too. The paper reconstructed word derivation principles and the semantics of terms taking into account the Slavonic and the Indo-European background; and determined the nomination principles. The first chapter of the thesis describes the development of the anatomic knowledge of the Eastern Slavs based on historic and archaeological data. The second chapter consists of five parts representing the diachronic linguistic analysis of names divided in five lexical groups – belly, stomach, lever, and kidney. The analysis of each word is carried out in a wide background of Slavonic and Indo-European languages and provided as a separate etymologic etude. The main sources of the material were etymologic dictionaries of various dialects, written monuments – old Russian literature on anatomy and culinary, medical tips, and ethnographic material.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11382
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 13
Export: