XX a. lietuvių lyrikos tradicija: struktūrinės dominantės Maironio, V. Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, J. Aisčio ir H. Radausko kūryboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. lietuvių lyrikos tradicija: struktūrinės dominantės Maironio, V. Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, J. Aisčio ir H. Radausko kūryboje: disertacija
Alternative Title:
The Tradition of the Lithuanian Lyrics of the 20th c.: Structural Dominants in the Works of Maironis, V. Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, J. Aistis and H. Radauskas
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
244 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTeoriniu orientyru pasirinkta Jurijaus Lotmano kultūros semiotika. Pasaulėvaizdis suprantamas kaip ypatingai organizuota kultūros erdvė, kurioje galima atpažinti tam tikrus pasikartojančius struktūros principus ir elementus. Labiausiai rūpi ne gamtos, ne dvasios, bet teksto, kuris įkūnija tokią kultūros pasaulėvaizdžio koncepciją, samprata. Tokį teorinį aspektą provokavo patys pasirinkti tekstai, nes pasaulėvaizdis juose pasirodo itin ryškiai. Lietuvių lyrikos tradicija galima laikyti Maironio kūryboje iškeltą poetos ir poezijos dialogą, kuris įvairiai keisdamasis Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio ir Henriko Radausko pasaulėvaizdžiuose išreiškia kintantį poeto santykį su laiku ir su amžinybe. Pasaulėvaizdžio istorinę raidą atspindi kintančios poetikos programos, tačiau svarbiausios dominantės išlieka. Minėtų autorių kūryboje pasaulėvaizdis esmingai ir nuosekliai keičiasi, atspindėdamas lietuvių lyrikos raidą, veikdamas ir transformuodamas teorinę mintį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe cultural semiotics of Jurijus Lotmanas was chosen as a theoretical landmark. The image of the world is perceived as a cultural space arranged in a particular way, where certain reoccurring structural principles and elements can be noticed. They are the most important not from the point of view of nature or spirit but from that of the text, which embodies the concept of such cultural image of the world. This theoretical aspect was provoked by the chosen texts themselves as the image of the world was manifested particularly clearly. The dialogue of a poet and poetry, brought forward in the works of Maironis, which expresses the changing relation of the poet with the time and eternity through its different transformations in the image of the world of Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Jonas Aistis and Henrikas Radauskas, can be considered to be the tradition of the Lithuanian lyrics. The historical development of the image of the world is reflected in the changing programmes of poetics, although the main dominants remain. The image of the world changes substantially and coherently in the works of the mentioned authors, thus reflecting the development of the Lithuanian lyrics, affecting and transforming the theoretical thought.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11380
Updated:
2022-03-05 12:24:52
Metrics:
Views: 16
Export: