Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje: disertacija
Alternative Title:
The Problem of the human rights verification in the contemporary political philosophy
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
153 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problem of justification of human rights in contemporary political philosophy Vilnius, 2006 44 p
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje politinėje filosofijoje įsitvirtinusi žmogaus teisių sąvoka, t.y. įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus turi teisę kelti pagrįstus reikalavimus kitiems žmonėms, valdžiai, visuomenei, ir šie reikalavimai yra universalūs, galioja visose pilitinėse bendruomenėse. Visgi pripažįstama, kad žmogaus teisių genezė yra ilgas procesas, o tokių sąvokų įsitvirtinimas politinėje filosofijoje santykinai naujas reiškinys. Žmogaus teisių filosofinis pagrindimas – tai argumentų, kodėl ir kiek turi būti ginama individo autonomija nuo to, kas šiandien pristatoma kaip viešasis interesas, pateikimas. Taigi disertacijos objektas yra žmogaus teisės, kurios suvokiamos kaip moralinės teisės. Išskleidžiamos, interpretuojamos bei kritiškai analizuojamos filosofinio žmogaus teisių pagrindimo strategijos, kurios rekonstruojamos, remiantis H.L.A. Harto, R. Nozicko, J.Rawlso, W. Dvorkino, A. Gewirtho, J. Finniso darbais. Analizuojama žmogaus teisių diskurso genezė politinėje filosofijoje bei svarstomos nefilosofinio žmogaus teisių pagrindimo galimybės. Darbe kritinė analizė derinama su analizuojamų nuostatų interpretacija. Pagrindiniai disertacijos skirsniai: žmogaus teisių koncepcijos genezė; iššūkiai žmogaus teisių diskursui; žmogaus teisės ir individo pasirinkimo laisvė,žmogaus teisės ir lygybės krizė; žmogaus teisės ir praktinės išminties reikalavimai; ar žmogaus teisę būtina filosofiškai pagrįsti; išvados.

ENThe definition of human rights embedded in the contemporary political philosophy, i.e. the belief that every individual has a right to raise justified requirements for other individuals, for authorities, for society, and these requirements are universal, is valid in all political communities. Nevertheless it is recognised that the genesis of human rights is a long process, and emphasis of these definitions in political philosophy is a relatively new phenomenon. The philosophical verification human rights is a presentation of arguments on why and how should the autonomy of individual be defended against the issues that are today presented as the public interest. Therefore, the objects of the dissertation are human rights understood as moral rights. The dissertation displays, interprets and critically analyses the strategies of philosophical explanation of human rights that are reconstructed based on the works of H.L.A. Hart, R. Nozickas, J.Rawls, W. Dvorkin, A. Gewirth, J. Finnis. It contains the analysis of the genesis of human rights discourse in political philosophy, and contemplates on the possibilities of verifying the non-philosophical substantiation of human rights. The basic chapters of the dissertation are: genesis of the human rights concept, challenges for the discourse of human rights; freedom of human rights and individual choice; crisis of human rights and equality; human right and requirements of practical wisdom; is it necessary to substantiate the human rights philosophically; conclusions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11353
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 12
Export: