Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose: disertacija
Alternative Title:
Development of human behaviour with the dead and spirits in stories and customs
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
117 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojamas sakmėse aptinkamas veiksmų kompleksas - laidojimo ritualas ir elgesys su vėle. Siekiama išsiaiškinti, kaip žmogaus išgyvenimai ir poelgiai perteikiami mitologinėse sakmėse, kuriose vaizduojama laidotuvės, mirusiųjų paminėjimai bei atsitiktiniai susidūrimai su vėlėmis. Norint atskleisti tekstuose vaizduojamų veiksmų tikrumą, jie gretinami su atitinkamais tikėjimais, papročiais, archeologiniais duomenimis. Iškelti tikslai - nustatyti mitologinių sakmių, tikėjimų, papročių sąveikos dėsningumus bei ištirti mitologinėse sakmėse vaizduojamų laidotuvių ritualo elementų ir požiūrio į bendravimą su mirusiaisiais / vėlėmis kaitą. Siekiant tikslų, aktualios sakmės sugrupuotos pagal jose aptinkamus papročius, sakmėse vaizduojami veiksmai sugretinti su realiais paprotiniais veiksmais, nusakytos jų sąveikos, pasekta apeiginių veiksmų kaita. Tyrimas parodė, kad sakmės veikia tikėjimus ir papročius. Sakmė skatina laikytis primiršto papročio, atmesti gyvuojantį paprotį ar parodo, kad galima nesilaikyti papročio, bet tai pavojinga. Sakmės, tikėjimai, papročiai papildo vieni kitus. Sakmė teikia informacijos, padedančios interpretuoti papročius ar archeologinius radinius, papročių žinojimas leidžia pasekti sakmės susiformavimo kelią. Mitologinėse sakmėse vaizduojami realūs laidotuvių ritualo veiksmai. Pateikiama naujų argumentų, patvirtinančių šių sakmių paskirtį reglamentuoti žmonių elgesį ypatingose vietose ir ypatingu laiku. Atskleidus jų paskirtį, nustatyta požiūrio į žmogaus elgesį kaita. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes set of actions available in stories, i.e. ritual of funeral and behaviour with a spirit. The article aims to clarify how empathy and actions of human being are disclosed in stories, which speak about funeral, mentions of dead people and random encounters with spirits. In order to disclose reality of actions being displayed, they are compared with appropriate beliefs, customs and archaeological data. The aims are as follows: to define tendencies of interaction of mythological stories, beliefs and customs as well as to explore alteration of elements of funeral ritual disclosed in stories and communication with the dead/souls. For this purpose actual stories are grouped according to appropriate customs; actions described in stories are compared with real custom actions in line with setting of their interaction. The reassert have shown that stories affects beliefs and customs. A story invites to follow forgotten custom, to neglect existing custom or indicates that a custom may be neglected but it is dangerous. Stories, beliefs and customs supplement each other. A story provides information, which helps to interpret customs or archaeological findings, awareness of customs enables to follow a way of formation of a story. Mythological stories describe real actions of funeral ritual. New arguments are provided, which confirm purpose of these stories, i.e. to regulate human behaviour in particular places and in particular time. After disclosing of their purpose, alteration of attitude towards human behaviour has been defined.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11350
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 26
Export: