XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai: disertacija
Alternative Title:
The Lithuanian modernist novel of the 20th century: historical and theoretical aspect
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
198 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – istoriškai ir teoriškai ištirti XX a. lietuvių modernistinius romanus. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kokia istorinė lietuvių modernistinio romano raida, kokiais literatūriniais sprendimais kuriamas meninis pasaulis, kas veikė autorių kūrybinius sumanymus, kaip kito romanų vertinimas istorinėje perspektyvoje. Pagrindinė darbo problema – kaip galima identifikuoti modernistinį romaną, kokiais teoriniais-istoriniais modeliais jį derėtų optimaliau analizuoti, kas ir kaip suformavo lietuvių modernistinio romano tradiciją, kaip ir kada buvo patirta Vakarų modernistinio romano įtaka, kuo unikalūs lietuvių autorių kūriniai. Darbe pasitelkiama keletas tyrimo metodų – tai istorinis lyginamasis ir dvi modernistinį meną reflektavusios koncepsijos: Jose Ortegos y Gasseto „meno dehumanizavimo“ teorija, Egzistencialistinė Albert`o Camus absurdo filosofija ir estetika. Tyrimas parodė, kad modernistinis romanas yra sparčiai subjektyvėjančios XX a. prozos fenomenas, besiformuojantis ir organiškai besiplėtojantis modernizmo epochoje. Lietuvių modernistinio romano raidą padėjo atskleisti klasikinio modernistinio (plėtoja I.Šeinius, P.Tarulis, J.Jankus, I.Meras, R.Gavelis ir kt.), egzistencialistinio (plėtoja A.Landsbergis, A.Škėma, B.Radzevičius, V.Papievis), Lotynų Amerikos „naujojo romano“ (plėtoja S.T.Kondrotas) teoriniai-istoriniai modeliai.

ENThe purpose of the thesis is to historically and theoretically investigate Lithuanian modernist novels of the 20th century. It is also intended to figure out what is the historical development of the Lithuanian modernist novel, by what literary solutions the artistic world is created, what influences authors’ creative decisions, and how the evaluation of novels changed in the historical perspective. The main issue of the paper is the question of how the modernist novel may be identified, by what theoretical-historical models it may be optimally analysed, what and how formed the tradition of the Lithuanian modernist novel, how and when the influence of the Western modernist novel was felt, and what makes the works of Lithuanian authors unique. Several methods of analysis are referred to in the work: the historical comparative and two conceptions that reflected modernist art: the theory of “art dehumanisation” of Jose Ortega y Gasset as well as the Existential absurd philosophy and aesthetics of Albert Camus. The analysis showed that the modernist novel is a phenomenon of a rapidly subjectivised prose of the 20th century, which is forming and organically developing in the epoch of modernism. The development of the Lithuanian modernist novel was revealed by theoretical-historical novels of classical modernist (developed by I. Šeinius, P. Tarulis, J. Jankus, I. Meras, R. Gavelis, etc.), existential (developed by A. Landsbergis, A. Škėma, B. Radzevičius, V. Papievis), and the “new novel” of the Latin America (developed by S. T. Kondrotas).

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11342
Updated:
2022-03-06 08:04:21
Metrics:
Views: 21
Export: