XVIII a. pabaigos – XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. pabaigos – XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras: disertacija
Alternative Title:
Late 18th - 19th-cc. Church Choirs and Orchestras. Their Activities and Repertoire
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
189 lap + priedas 238 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – Lietuvos bažnyčiose muzikavusių kapelų (įvairios sudėties muzikinių kolektyvų – nuo vokalinių-instrumentinių ansamblių iki daugiabalsių chorų bei klasicistinės sudėties orkestrų) veikla ir repertuaras. Pagrindinis dėmesys disertacijoje skiriamas: 1. kapelos kaip fenomeno, savito reiškinio aptarimui Lietuvos bažnytinio meno kontekste; 2. kapelos - muzikos meno sklaidos centro įvertinimui; 3. bažnytinių kapelų ryšiui su Lietuvos dvarų ir miestų kultūra; 4. žymių Lietuvos ir Vilniaus bažnytinių kapelų veiklos analizei; 5. kapelų sudėčių aptarimui, atliekamo repertuaro diferenciacijai. Disertacijoje pasirinktas tyrimo laikotarpis sietinas su aktyvia to meto Lietuvos muzikinio gyvenimo plėtra, bažnytinių kapelų veiklos pakilimu bei išlikusių muzikinių rankraščių gausa. Atsižvelgiant į Lietuvos istorijos ypatumus, disertacijoje naudojamas Lietuvos terminas neapsiriboja dabartinėmis šalies geografinėmis ir etninėmis ribomis. . Disertacijoje yra du priedai: 1. Kapelų narių, repertuaro, instrumentų sąrašai, Lietuvos bažnyčiose skambėjusių kūrinių pavyzdžiai; 2. „XVIII a. pabaigos – XIX amžiaus Lietuvos muzikinių rankraščių teminis katalogas“ – pirmas Lietuvoje sudarytas katalogas, sisteminantis muzikinių rankraščių palikimą. Jis vertinamas kaip svarbi disertacijos dalis ar net atskira studija, turinti objekto ir šaltinio funkcijų (katalogas sudarytas pagal RISM'ą – tarptautinį muzikinių rankraščių aprašymo metodą, 480 pozicijų, 236 p., įrištas atskirai). [Iš leidinio]

ENThe subject matter of the thesis is the activities and repertoire of Lithuanian church music companies (music groups of various compositions, ranging from vocal and instrumental ensembles to polyphonic choirs and classical orchestras). The main areas of focus include: 1. Analysis of a church choir or orchestra as an individual phenomenon in the context of Lithuanian church art. 2. Evaluation of a church music group as the centre of the spread of music art. 3. Links of church music companies with Lithuanian manor and urban culture. 4. Analysis of famous Lithuanian and Vilnius church music companies. 5. Study of the composition of music companies and differentiation of their repertoire. The thesis analyses the time period associated with the active development of Lithuanian musical life, the boom of church music companies and the abundance of music manuscripts that have survived. Taking into account the peculiarities of the history of Lithuania, the concept of Lithuania used in the thesis is not limited to the current geographical and ethnic boundaries of the country. The thesis has two annexes: 1. Lists of members of the music companies, repertoire and instruments, and examples of pieces that used to sound in Lithuanian churches. 2. The thematic catalogue of the late 18th – 19th-cc. Lithuanian music manuscripts – the first of kinds in Lithuania, systematising the heritage of music manuscripts. It is valued as an important part of the thesis or even as a separate study.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11336
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 29
Export: