Teisė, legizmas, teisingumas ir teisėtumas bendrosios, civilinės ir Lietuvos teisės sistemose (filosofiniai aspektai) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė, legizmas, teisingumas ir teisėtumas bendrosios, civilinės ir Lietuvos teisės sistemose (filosofiniai aspektai): disertacija
Alternative Title:
Law, legism, justice and legality in the common, civil and Lithuanian legal systems
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
223 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos pagrindinis tikslas – patvirtinti hipotezę, kad ribotas teisės ir legizmo, teisingumo ir teisėtumo santykio suvokimas lemia nepakankamai suderintą ir dėl to nepatenkinamą teisinę – įstatyminę reglamentaciją ir neprognozuojamą įvairių įstatymų taikymą teisinių santykių srityje. Suformuluotai hipotezei patvirtinti pagrindinis dėmesys darbe yra telkiamas į Lietuvoje vyraujantį teisės bei jos santykio su legizmu, teisingumu ir teisėtumu suvokimą.“ Nagrinėjant minėtą hipotezę darbas suskirstytas į tris dalis. Pirmojoje dalyje nagrinėjama teisės ir legizmo, teisingumo ir teisėtumo santykio samprata. Antroji dalis skirta teisės ir legizmo, teisingumo ir teisėtumo santykių ypatumų bendrosios teisės tradicijos sistemos ir civilinės teisės tradicijos sistemos valstybių teisės doktrinos analizei. Trečiojoje darbo dalyje autorius nagrinėja teisės ir legizmo, teisingumo ir teisėtumo santykio bendrosios charakteristikos ypatumus Lietuvos teisės sistemoje bei pateikia Lietuvos teisėkūros tobulinimo rekomendacijas tiek pozityviojoje teisėje, tiek jos santykyje su teismų praktika. „Pamatinė disertacijos apibendrinamoji išvada sugestionuojama kaip būtinas konstatavimas, kad Lietuvoje vyraujanti įvairių teisinio reguliavimo objektų teisinė-įstatyminė ir teisinė-doktrininė reglamentacija suponuoja galimybę egzistuoti teisinėms problemoms tarp teisės subjektų atsirandančių įvairių teisinių santykių srityje, todėl susipažinimas su užsienio valstybių patirtimi yra būtinas kaip galimybė išvengti painiavos Lietuvos visuomenėje atsirandančių teisės subjektų tarpusavio santykių tiek teisinėje-doktrininėje, tiek teisinėje-įstatyminėje reglamentacijoje ir teismų praktikoje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe main goal of the thesis is to confirm the hypothesis that limited understanding of the relationship between law and legism, justice and legality results in a disharmonious and therefore inadequate legal regulation and therefore may lead to unpredictable application of various laws in the area of legal relations. To support the hypothesis, the thesis is focusing on the understanding of law and its relationship with legism, justice and legality that prevails in Lithuania. To analyse this hypothesis, the work is divided into three parts. Part one deals with the concept of the relationship of law and legism, justice and legality. Part two is devoted to analysis of the law doctrine of the relationship of law, legism, justice and legality in countries with the common law tradition system and civil law tradition system. Part three deals with the specifics of the general characteristic of the relationship of law and legism, justice and legality in Lithuania’s legal system. The cornerstone conclusion of the thesis is that the legal-statutory and legal-doctrine regulation of the different regulation subjects that prevails in Lithuania presupposes a possibility for legal issues to exist in the area of the various relationships among law subjects and therefore it is imperative to get to know the experience of foreign countries in order to avoid any mess both in the legal-doctrine and legal-statutory regulation of the relationship of law subjects and judicial practice in Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11316
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 12
Export: